POZOR - změna bankovního účtu. Nové číslo bankovního účtu je 336808070/0300.

Zkušební laboratoř Radlík

Logo ISO 17025Zkušební laboratoř Radlík je součástí společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o. akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, Osvědčení o akreditaci číslo L1624. Předmětem akreditace, která byla úspěšně dokončena v lednu roku 2012, jsou vybrané primární metody, odměrné a vážkové, které jsou používány pro kontrolu kvality našich vodných kalibračních roztoků, certifikovaných referenčních materiálů řady ASTASOL. V roce 2019 došlo k obnovení akreditace a rozšíření jejího rozsahu.

Vodné kalibrační roztoky jsou vyráběny gravimetricky z nejčistších primárních vstupních látek dostupných na tuzemském i zahraničním trhu, a to v souladu s Certifikační zprávou o opakované výrobě certifikovaného referenčního materiálu, vodného kalibračního roztoku ASTASOL.

Používané zkušební postupy

Primární metody

Primární metody jsou vůbec prvními metodami používanými v oblasti kvantitativní analytické chemie. I přes neustálý vývoj metod instrumentálních neztrácejí svůj význam ani v dnešní době.

Proč využíváme primární metody?

Řada výrobců certifikovaných referenčních materiálů se nezaměřuje pouze na definování čistoty vstupní látky, ale volí kontrolu kvality několika způsoby. Je trendem se zaměřovat na kovové nečistoty v primárních látkách používaných k výrobě a definovat tak vstupní prvek / kov nebo sloučeninu jako 99,999 % a čistší. Mnohdy se zapomíná na nečistoty nekovového charakteru, kterými mohou být například adsorbované plyny nebo vlhkost. V některých případech může být také poměrně obtížné najít dostatečně definovanou vstupní látku, jejíž kvalitu, respektive obsah daného analytu, je nutné verifikovat. Ne vždy je totiž možné použít pro přípravu prvek, sloučenina však nemusí být dostatečně charakterizována. 

Pozornost je tedy věnována nejen vstupní látce, ale také zpětné kontrole hmotnostní koncentrace analytu v roztoku v kombinaci se stanovením zbytkových kovových nečistot instrumentální analytickou metodou (ICP-OES).

Spektrální metody

Hlavní metodou zaměřenou na kontrolu kvality našich výrobků je emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s optickou detekcí. Používáme přístroj ICP-OES 7400 od Thermo Fisker Scientific s duálním sledováním plazmy a generátorem hydridů. Dále ve vybraných případech využíváme atomovou absorpční spektrometrii. 

Primárním cílem techniky ICP-OES je zjednodušená kontrola našich jednoprvkových a víceprvkových standardních roztoků. Využíván je také pro analýzy vodných a lučavkových výluhů rostlinných materiálů, půd nebo čistírenských kalů. 

Zkušební laboratoř také slouží jako společná PROMO laboratoř společnosti Pragolab a ANALYTIKA, kde můžete vidět použití přístroje v reálném provozu. Nabízíme možnost proměření vlastních vzorků, základní aplikační podporu a poradenství při vývoji nových metod, poradenskou činnost týkající se volby vhodných RM / CRM pro používané metody a přípravu RM / CRM na základě Vašich požadavků. V případě zájmu o předvedení přístroje či nezávaznou konzultaci kontaktujte pracovníky společnosti Pragolab nebo ANALYTIKA.

Poslední spektrální metodou využívanou ve Zkušební laboratoři je UV / Vis spektrofotometrie, která je využívána pro speciační analýzy a základní analýzy vybraných organických látek. Pro analýzy využíváme spektrofotometr GENESYS 180 od Thermo Fisher Scientific. 

icp-oes.jpg?1653656496037      GENESYS-180.jpg?1653656422495

Iontová chromatografie

Pro stanovení iontů používáme Dionex Integrion HPIC s vodivostní detekcí od firmy Thermo Fisher Scientific s autosamplerem.

ion-chromatography.jpg?1612274691977

Iontová chromatografie je v naší laboratoři primárně využívána pro kontrolu vodných aniontových kalibračních roztoků. Dalším využitím je kontrola obsahu vstupních surovin využívaných pro výrobu CRM a stanovení iontových nečistot v nich obsažených.

Konduktometrie, pH

S pomocí vybraných nezávislých standardů, některých certifikovaných referenčních materiálů navázaných na národní etalony, využíváme uvedených metod pro kontrolu kvality našich produktů, tedy referenčních materiálů pro stanovení měrné elektrolytické konduktivity popř. některých pufrů. Stanovení vodivosti nebo pH v reálných vzorcích resp. vzorcích s reálnými matricemi, jako jsou vody, vodné výluhy půd nebo čistírenských kalů, je samozřejmostí.

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se naší Zkušební laboratoře, námi používaných zkušebních postupů, našich výrobků a v případě jiných dotazů na poli analytické chemie nás neváhejte kontaktovat.


laborator@analytika.net
GSM: +420 605 253 726

Ke stažení

Osvědčení o akreditaci (bez Seznamu zkušebních postupů)

Osvědčení o akreditaci.pdf

Primární metody, anotace a prezentace.

Anotace, Primární metody, Stanovení nominální hodnoty koncentrace analytu a její nejistoty ve vodných kalibračních roztocích prvků.pdf

Prezentace, Primární metody, Stanovení nominální hodnoty koncentrace analytu a její nejistoty ve vodných kalibračních roztocích prvků primárními metodami.pdf

Přepis prezentace Primární metody, Medlov 2011.pdf

AAS (AES), anotace a prezentace

Anotace, Plamenová AAS (AES), Stanovení nominální hodnoty koncentrace analytu a její nejistoty ve vodných kalibračních roztocích prvků.pdf

Prezentace, Plamenová AAS (AES), Stanovení nominální hodnoty koncentrace analytu a její nejistoty ve vodných kalibračních roztocích prvků.pdf