Omezení provozu - od 22. do 28. července bude probíhat celofiremní dovolená, což může mít za následek zdržení expedice některých objednávek. Omlouváme se za případné potíže a děkujeme za pochopení.

Počet analytů

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Organické analyty

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Rozpouštědlo

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Koncentrace organických analytů

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Referenční materiály pro chromatografii ASTASOL®-CH

Referenční materiály ASTASOL®-CH jsou kalibrační chromatografické standardy, které se mohou využít ke stanovení organických látek v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu. Chromatografie hraje také důležitou roli při sledování kvality životního prostředí. Naše standardy lze využít při stanovení organických látek v ovzduší, ve vodách, v pevných vzorcích jako jsou půdy, kaly, sedimenty a odpady, a v potravinách. Jako příklad můžeme jmenovat stanovení pesticidů a PCB ve vodě a půdě. Pomocí plynové chromatografie lze analyzovat BTEX a TOL v ovzduší. HPLC metodou se stanovují PAU ve vodě a v půdě. Mnohé standardní kalibrační roztoky odpovídají požadavkům pro konkrétní stanovení, která jsou popsána v českých a zahraničních technických normách. Například roztok PAU MIX-2 je vhodný pro normu EPA 610, PEST-MIX 6 pro ČSN EN ISO 11369, FT MIX-1 pro EPA 8060.

Referenční materiály ASTASOL®-CH jsou dodávány v tmavých skleněných lahvičkách CERTAN® se šroubovacím uzávěrem a kapilárou. Kapilára slouží jako rekondenzační zóna pro příslušné těkavé organické rozpouštědlo, tím snižuje jeho možné ztráty a koncentrace analytů v roztoku se tak nemění. Lze je objednat v objemech 1,5 ml, 4,5 ml a 10 ml.