POZOR - změna bankovního účtu. Nové číslo bankovního účtu je 336808070/0300.

Jedná se o titrační činidlo o přesně známé koncentraci (titru), jehož je třeba k tomu, aby proběhla reakce mezi stanovovanou látkou ve vzorku a titračním činidlem a dosažením bodu ekvivalence. Pro každý typ odměrné analýzy se užívá jiný druh titračního roztoku.