Naše firma Vám nabízí servis i kalibraci pipet od firmy ThermoElectron Corporation (dříve Thermo Labsystems).

Pokud zasíláte pipetu k opravě či kalibraci, prosíme, přiložte potvrzení o bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě či kalibraci! Tento formulář "Potvrzení o bezinfekčnosti" naleznete v sekci Ke stažení - > Ostatní.

V případě, že zasíláte pipetu na opravu, tak k pipetě přiložte objednávku na které uveďte závadu, katalogové a sériové (výrobní) číslo pipety. Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list.

V případě, že zasíláte pipetu jen na kalibraci, tak k pipetě přiložte objednávku na které uveďte katalogové a sériové (výrobní) číslo pipety a poznámku, že chcete pouze kalibraci pipety bez servisu. Na kalibraci se záruka nevztahuje !!!

Důležité upozornění

Pokud zasíláte pipetu k opravě (lokálnímu distributorovi nebo přímo do firmy), prosím, přiložte potvrzení o její dekontaminaci. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě! Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list. Na kalibraci se záruka nevztahuje!

Ceník akreditovaných kalibrací pipet a dávkovačů

Platný od 1. února 2015 do odvolání.

DruhCena bez DPH
Jednokanálová pipeta s fixním objemem610
Jednokanálová pipeta s variabilním objemem1 180
8 kanálová pipeta2 800
12 kanálová pipeta3 650
Dávkovač (lahvový)1 125
Dávkovač opakovací1 125

Ceník oprav pipet a dávkovačů

Platný od 1. března 2013 do odvolání

ÚkonCena bez DPH
O-kroužek280
Půlhodinová sazba kalibrace300
Hodinová sazba opravy500

Pipety k opravám a kalibracím přijímáme pouze s dokladem o bezinfekčnosti (dekontaminaci).

Ceny náhradních dílu pro pipety a dávkovače Vám sdělíme na vyžádání.

Péče a údržba Vaší pipety "Finnpipette™"

U pipet "Finnpipette" je údržba v laboratoři snadná díky nářadí, které je dodáváno s pipetou. U každé pipety jsou přiloženy podrobné instrukce, jak pipetu rozebrat. Manuály k rutinní údržbě jsou rovněž přiloženy.

Běžná kontrola:

Na začátku práce s pipetou zkontrolujte, není-li na povrchu pipety prach. Zvýšenou pozornost věnujte především nástavci. Na čištění pipety se doporučuje pouze 70% ethanol.

Dlouhodobá údržba:

Jetliže pipetu používáte každý den, měla by být kontrolována každé 3 měsíce. Servisní kontrola začíná rozebráním pipety.

Návod na čištění pipety:

  • Otevřete pipetu pomocí nářadí dodávaného s pipetou.
  • Zkontrolujte prach a nečistoty a vytřete dočista.
  • Použijte 70% ethanol. Nástavec a vyhazovač špiček můžete ponechat v této lázni přes noc.
  • Promažte píst, O-kroužek a ostatní čisté části pomocí vazelíny dodávané s pipetou.
  • Sestavte pipetu.
  • Uložte pipetu ve svislé poloze.

Autoklávování:

  • Autoklávujte pipety při teplotě + 121 °C (248 °F) po dobu 20 minut.
  • Po autoklávování musí být pipeta zchlazena při pokojové teplotě po dobu nejméně 6 hodin, než ji znovu použijete.
  • Finnpipette Digital New Line, Finnpipette Focus a nástavce pro FP BioControl jsou plně autoklávovatelné při + 121 °C.
  • Pipetu ukládejte vždy ve svislé poloze na stojan!

Tabulka nejčastějších problémů a jejich řešení

ChybaMožná příčinaŘešení
netěsnostšpička není správně nasazenanasaďte ji těsněji
cizí tělísko mezi špičkou a konusemvyčistěte konus a nasaďte novou špičku
cizí tělísko mezi pístem, O-kroužkem a kuželemvyčistěte a promažte O-kroužek a kužel
nedostatečné množství gelu mezi kuželem a O-kroužkempromažte tyto části
je zničen O-kroužekvyjměte O-kroužek
nepřesné dávkovánínesprávný postupdávkujte podle návodu
špička je nesprávně nasazenanasaďte ji těsněji
kalibrace se změnilapřekalibrujte podle návodu
nepřesné dávkování jen určité kapalinynevhodná kalibrace - vysoce viskózní kapaliny mohou vyžadovat jinou kalibracinakalibrujte pipetu s jinou látkou