CHemTrap filtruje vzduch znečištěný chemickými polutanty, aerosoly a částicemi uvnitř bezpečnostních skříní pro skladování chemikálií. Škodlivé výpary a částice jsou zachytávány na filtru z aktivního uhlí anebo částicovém filtru.

CAPTAIR PYRAMIDE je přenositelný rukavicový box vyrobený z pružného kvalitního PVC. Vhodný pro práci v terénu. Technologie vysokofrekvenčního svařování zaručuje dokonalou těsnost spojů, vzduchotěsnost boxu a tím dokonalou ochranu pracovníka.