Omezení provozu - od 22. do 28. července bude probíhat celofiremní dovolená, což může mít za následek zdržení expedice některých objednávek. Omlouváme se za případné potíže a děkujeme za pochopení.

ANALYTIKA® spol. s r.o.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. je soukromá česká společnost založená v roce 1991. V současné době je hlavním dodavatelem výrobků pro kontrolu a zajištění jakosti v laboratořích na českém trhu. Převážná část produkce společnosti, především zakázková výroba, však směřuje do zemí Evropské unie a třetích zemí. Společnost má certifikovaný systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. se organizačně člení na Oddělení referenčních materiálů, Zkušební laboratoř Radlík a obchodní oddělení.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o. vychází z naší dlouhodobé strategie upevnit své postavení v oblasti výroby vodných RM/CRM, pevných referenčních materiálů (RM/CRM) a materiálů pro mezilaboratorní porovnávání kvality a další expanze na zahraniční trhy. Tuto strategii chceme naplnit zejména prostřednictvím kvalitní realizace všech našich zakázek při dodržení veškerých legislativních požadavků a s využitím vysoké odbornosti našich pracovníků. Zabezpečování vysoké kvality našich produktů a služeb je základním předpokladem pro dosažení prosperity a dalšího rozvoje společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o. (více ... )

Oddělení referenčních materiálů

iso17034.png?1610546351046Oddělení referenčních materiálů zahrnuje Výrobní středisko Radlík a obchodní procesy související s výrobou a distribucí referenčních materiálů vlastní výroby.

V roce 2015 získalo Oddělení referenčních materiálů jako první v České republice Osvědčení o akreditaci pro výrobce referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 586/2015 (Výrobce referenčních materiálů č. 1684) a vztahovalo se na výrobu vodných jednoprvkových a víceprvkových kalibračních roztoků a kalibračních roztoků pro měření pH a elektrické konduktivity.

V roce 2018 bylo Oddělení referenčních materiálů přeposouzeno Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17034:2017: Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů (Výrobce referenčních materiálů č. 7501). Osvědčení o akreditaci se vztahuje na výrobu referenčních materiálů a certifikovaných referenčních materiálů, vodných jednoprvkových a víceprvkových kalibračních roztoků (AAS, ICP,-OES, ICP-MS, IC, TIC, TOC, ...), kalibračních roztoků pro měření pH a elektrické konduktivity a pevných matricových materiálů (zemědělské půdy, kaly, sedimenty, rostlinné materiály).

Zkušební laboratoř Radlík

Akreditační značka

Zkušební laboratoř Radlík zajišťuje výstupní kontrolu vodných referenčních materiálů (CRM, RM) a vstupní kontrolu výchozích materiálů pro jejich výrobu. Počátkem roku 2012 získala zkušební laboratoř Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (Zkušební laboratoř č. L1624). V roce 2019 byla Zkušební laboratoř Radlík přeposouzena dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018: Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Osvědčení je v současné době platné pro stanovení nominální hodnoty hmotnostní koncentrace analytu ve vodných kalibračních roztocích použitím primárních (vážkově, odměrně) i instrumentálních (AAS, ICP-OES) analytických metod, stanovení pH potenciometricky a stanovení elektrické konduktivity.

Zkušební laboratoř je vybavena mimo jiné atomovým absorpčním spektrometrem, optickým emisním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem a iontovým chromatografem.

Obchodní oddělení

Obchodní oddělení společnosti se zabývá prodejem referenčních materiálů (CRM, RM) ostatních výrobců, chemikálií pro laboratorní užití, laboratorního nábytku, laboratorního zařízení a spotřebního materiálu, komunikací se zákazníky a marketingem.

Jedná se zejména o:

  • Certifikované referenční materiály od předních světových výrobců
  • Minerální kyseliny a další reagencie vysoké čistoty pro stopovou analýzu (ANALPURE®, ANALPURE®-ULTRA)
  • Referenční materiály a činidla pro spektroskopické, elektroanalytické a chromatografické metody 
  • Vzorky pro zkoušení způsobilosti 
  • Filtrační digestoře a skříně na chemikálie bez vnějšího odtahu od francouzského výrobce erlab® D.F.S.
  • Automatické a elektronické pipety Finnpipette™;, špičky Finntip™ a příslušenství od společnosti Thermo Fisher Scientific
  • Servis a kalibrace pipet


Naši obchodní partneři

LGC Standards           Reagecon          erlab.png?1610115857047          thermo.gif?1610546663696


Podporujeme

stopa.png?1651067787541IPA.jpeg?1651067823215

Historie společnosti

V roce 2021 společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. oslavila 30 let své existence. Jedním z hlavních směrů našeho podnikání je výroba a distribuce referenčních materiálů. Za čtvrt století intenzivní práce a spolupráce s předními evropskými firmami v tomto oboru jsme získali mnoho cenných zkušeností a celou dobu jsme byli součástí veškerého dění a vývoje, kterým tato problematika procházela.

1991 Založení společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Vyroben první jednoprvkový kalibrační roztok pod obchodním názvem ASTASOL™.
1993 Výroba a uvedení na trh vysoce čistých kyselin ANALPURE™ společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.
1994 Výroba a distribuce kalibračních roztoků ASTASOL™ schválena Českým metrologickým institutem (ČMI) pod č.j.: ČMI 2/122/GO
Kalibrační roztoky ASTASOL™ jsou dodávány s Osvědčením o jakosti, ve kterém je zdůrazněna přímá návaznost na SI jednotky a další mezinárodní standardy.
1995 Na trh uvedena řada čtyř matricových referenčních materiálů přírodních zemědělských půd (CRM 7001, 7002, 7003, 7004).
Certifikát ČMI č. 102/RM/0011999.
Registrace ochranné známky ASTASOL®.
2000 Na trh uvedeny kalibrační roztoky pro chromatografii v lahvičkách CERTAN®
První účast na významné mezinárodní akci v zahraničí (veletrh ANALYTICA 2000 v Mnichově, SRN).
2001 ANALYTIKA®, spol. s r.o. je pověřena Českým metrologickým institutem k opakované výrobě certifikovaných referenčních materiálů ASTASOL® CZ9001-9200, č. certifikátu 017/CR/070.
2002 Na trh uvedeny kalibrační roztoky pro měření elektrické konduktivity CONDUCTANAL™, tlumivé roztoky pro měření pH pHanal™ a matricové "materiály pro kontrolu jakosti" METRANAL™ (QCM).
2004 Začátek výroby PT vzorků pro poskytovatele okružních testů.
2006 ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává certifikát systému managementu ISO 9001.
Registrace ochranných známek METRANAL® (QCM) a ANALPURE® (ultračisté minerální kyseliny).
Na trh uveden matricový certifikovaný referenční materiál čistírenského odpadního kalu CZ 7006 (certifikát ČMI č. 0217‑CM‑7006‑06).
2009 Na trh uveden matricový certifikovaný referenční materiál olivového oleje CZ 7007 (certifikát ČMI č. 1014-CM-7007-09).
2012 Zkušební laboratoř společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
2015 Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013.
2017 Na trh uvedena sada dvou matricových certifikovaných referenčních materiálů zemědělských půd METRANAL®-CRM AN‑ZP01 a AN‑ZP02.
2018 Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 17034:2017.
2019 Zkušební laboratoř společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Zrekonstruovány výrobní prostory Oddělení referenčních materiálů a laboratoře Zkušební laboratoře Radlík.
2020
Na trh uvedeny tři matricové certifikované referenční materiály odpadních kalů METRANAL®-CRM AN-OK s certifikovanými hodnotami vybraných kovů, organických polutantů a adsorbovatelných organicky vázaných  halogenů (AOX)
Zprovozněny nové webové stránky včetně e-shopu.
2021
Certifikován systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001.
Certifikovaný referenční materiál jahodového listí AN-BM01 s certifikovanými hodnotami vybraných kovů.
2022
Certifikovaný referenční materiál zeleného čaje AN-BM03 s certifikovanými hodnotami vybraných pesticidů.
Certifikovaný referenční materiál MCT oleje AN-BM04 na obsah kanabinoidů.