Novinky

14.12.2018 - Vánoční dovolená od 21. 12. 2018 do 02. 01. 2019

31.10.2018 - Snížení cen vybraných pipet

30.08.2018 - Nabídka volného pracovního místa.

20.08.2018 - Bezpečnostní listy nyní dostupné ke stažení u jednotlivých výrobků.

Více ...

Akce a veletrhy

5.-7.11.2018 - Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek VII.

21.-22.11.2018 - Analytika odpadů V

Více ...

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř Radlík je součástí společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Osvědčení o akreditaci číslo L1624. Předmětem akreditace, která byla úspěšně dokončena v lednu roku 2012, jsou vybrané primární metody, odměrné a vážkové, které jsou používány pro kontrolu kvality našich vodných kalibračních roztoků, certifikovaných referenčních materiálů řady ASTASOL®.

Více ...

Člen EURACHEM-CZ a Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Copyright © 2016 ANALYTIKA®, spol. s r.o. | All Rights Reserved