Description

Certifikované referenční materiály pro stanovení organického (TOC) a anorganického (TIC) uhlíku
TIOC4H
Features
Description
Documents
Product inquiry
Typ:
CRM
Analyty:
  • C org.
  • C anorg.
Koncentrace:
50 mg/l
Matrice:
H2O
Objem:
100
Obal:
sklo
Doba použitelnosti:
60 měsíců
Exspirace:
12 měsíců
Pro kalibraci a validaci analytických metod sloužících ke stanovení celkového organického a anorganického uhlíku.
Certifikát COA-TIOC4H-0004-CZ-V01 (COA-TIOC4H-0004-CZ-V01.pdf, 315 Kb) Download
Bezpečnostní list (SDS-TIOC4H-CZ.pdf, 251 Kb) Download

Didn't find the document you were looking for?

Continue here