Filtrační bezodtahové skříně CAPTAIR SMART určené ke skladování chemikálií   které uvolňují zdraví škodlivé chemické výpary a částice, bez nutnosti napojení na vnější odtahový systém.