Počet analytů

No items found matching the search criteria

Analyty

No items found matching the search criteria

Referenční materiály

No items found matching the search criteria

Koncentrace

No items found matching the search criteria

Matrice

No items found matching the search criteria

Uvedené vodné certifikované referenční materiály (CRM) jsou určeny k validaci a verifikaci analytických metod jako jsou například atomová spektrometrie (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS) a některé elektroanalytické metody, a ke kalibraci používané přístrojové techniky. Certifikované referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. Jsou certifikovány na základě gravimetrické přípravy a přímo navázány na jednotku SI - kg.

 

K přípravě uvedených certifikovaných referenčních materiálů jsou použity kovy nebo sloučeniny o nejvyšší možné čisotě, podvarově destilované minerální kyseliny a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 M?.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Kvalita výchozí primární látky (kov, sloučenina) i výsledného produktu je ověřována primárními a instrumentálními metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31. Detaily týkající se přípravy, charakterizace a návaznosti, mogenitě a stabilitě, skladování a použití jsou uvedeny v Příloze k Certifikátu CRM a Identifikačnímu listu RM, která je nedílnou součástí certifikátu.

 

Roztoky jsou dodávány v obalech z tmavého HDPE nebo skla se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii.

 

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.