Description

Víceprvkový referenční materiál v kyselině dusičné.

Koncentrace jednotlivých analytů naleznete v záložce podrobné informace.

ANM1010
Features
Description
Documents
Product inquiry
Typ:
RM
Number of analytes:
Víceprvkové
Analyty:
 • Al
 • B
 • Ca
 • Cd
 • Cr
 • Cu
 • Fe
 • K
 • Mg
 • Mn
 • Na
 • Ni
 • Pb
 • Zn
Koncentrace:
Různé koncentrace
Matrice:
HNO3
Objem:
100
Koncentrace matrice:
2 %
Obal:
HDPE
Doba použitelnosti:
12 měsíců
Exspirace:
12 měsíců

ANM1010

Navázaný referenční materiál. Vodný kalibrační roztok.

Použití:

Jako kalibrátor analytických metod analyzujících vodný roztok, jako jsou atomová spektrometrie (AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS), molekulová obsorpční spektrometrie a některé elektroanalytické metody.

Přidělená hodnota koncentrace a její rozšířená nejistota (k=2) při 20 °C

Analyt Koncentrace [mg/l] Nejistota [mg/l]
Ca 1000 5
Mg, Na 500 2.5
K 100 0.5
Al, Cu, Fe 10 0.05
B, Cr, Mn, Zn 5 0.03
Ni 3 0.02
Cd, Pb 1 0.0005
Identifikační list COA-ANM1010-1015-CZ-V01 (COA-ANM1010-1015-CZ-V01.pdf, 325 Kb) Download
Identifikační list COA-ANM1010-1016-CZ-V01 (COA-ANM1010-1016-CZ-V01.pdf, 325 Kb) Download
Identifikační list COA-ANM1010-1017-CZ-V01 (COA-ANM1010-1017-CZ-V01.pdf, 325 Kb) Download
Identifikační list COA-ANM1010-1018-CZ-V01 (COA-ANM1010-1018-CZ-V01.pdf, 325 Kb) Download
Bezpečnostní list SDS-ANM1010-CZ.pdf (SDS-ANM1010-CZ.pdf, 329 Kb) Download

Didn't find the document you were looking for?

Continue here