Description

Modifikátory matrice pro ETA AAS
V004
Features
Description
Documents
Product inquiry
Činidlo:
Mg(NO3)2
Typ:
Pomocné činidlo
Koncentrace:
Různé koncentrace
Matrice:
HNO3
Objem:
100
Koncentrace matrice:
2 %
Obal:
HDPE
Exspirace:
36 měsíců
Využití techniky elektrotermické atomizace (ETA AAS) oproti plamenové AAS přináší zvýšení citlivosti stanovení až o několik řádů, je však nutno vyřešit řadu problémů spojených s nespecifickou absorpcí světla způsobenou nerozloženými zbytky matrice vzorku a dalšími fyzikálními jevy. Pro lepší průběh pyrolýzy se obvykle ke vzorku přidává tzv. modifikátor matrice, tedy sloučenina, která napomáhá oxidaci organických sloučenin, převádí přítomné anorganické soli na těkavější sloučeniny nebo převádí analyzovaný prvek do vhodné formy a tím eliminuje nežádoucí interference při analýze. Volba modifikátoru a jeho koncentrace může významně ovlivnit výsledky stanovení. Při výrobě modifikátorů matrice je kladen velký důraz na kvalitu vstupních surovin, jedná se o kovy, sloučeniny a činidla (voda, kyselina) vysoké čistoty.
Osvědčení o jakosti COA-V004-10689-CZ-V01 (COA-V004-10689-CZ-V01.pdf, 175 Kb) Download
Osvědčení o jakosti COA-V004-10270-CZ-V01 (COA-V004-10270-CZ-V01.pdf, 174 Kb) Download
Bezpečnostní list (SDS-V004-CZ.pdf, 301 Kb) Download
Osvědení o jakosti V004-9314-CZ-V01 (COA-V004-9314-CZ-V01.pdf, 174 Kb) Download

Didn't find the document you were looking for?

Continue here