Počet analytů

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Analyty

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Referenční materiály

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Koncentrace

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Matrice

Žádné položky, které by splňovaly kritéria výběru nebyly nalezeny

Uvedené vodné certifikované referenční materiály (CRM) jsou určeny k validaci a verifikaci analytických metod jako jsou například atomová spektrometrie (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS) a některé elektroanalytické metody, a ke kalibraci používané přístrojové techniky. Certifikované referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. Jsou certifikovány na základě gravimetrické přípravy a přímo navázány na jednotku SI - kg.

K přípravě uvedených certifikovaných referenčních materiálů jsou použity kovy nebo sloučeniny o nejvyšší možné čistotě, podvarově destilované minerální kyseliny a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 mS.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Kvalita výchozí primární látky (kov, sloučenina) i výsledného produktu je ověřována primárními a instrumentálními metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31. Detaily týkající se přípravy, charakterizace a návaznosti, homogenitě a stabilitě, skladování a použití jsou uvedeny v Příloze k Certifikátu a Identifikačnímu listu RM.