Description

Víceprvkový certifikovaný referenční materiál v kyselině dusičné.
AN9131MN
Explosive Materials
Features
Description
Documents
Product inquiry
Typ:
CRM
Number of analytes:
Víceprvkové
Analyty:
 • As
 • B
 • Ba
 • Be
 • Bi
 • Ca
 • Cd
 • Co
 • Cr
 • Cu
 • Fe
 • K
 • Mg
 • Mn
 • Mo
 • Na
 • Ni
 • Pb
 • Se
 • Sr
 • Tl
 • V
 • Zn
Koncentrace:
Různé koncentrace
Matrice:
HNO3
Objem:
100
Koncentrace matrice:
6 %
Obal:
HDPE
Doba použitelnosti:
36 měsíců
Exspirace:
12 měsíců

AN9131MN

Certifikovaný referenční materiál. Vodný kalibrační roztok.

Použití:

Pro kalibraci a validaci analytických metod analyzujících vodný roztok jako jsou atomová spektrometrie (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS), molekulová absorpční spektrometrie a některé elektroanalytické metody.

Přidělené hodnoty koncentrace a jejich rozšířené nejistoty (k=2)

Analyt Koncentrace [µg/l] Nejistota [ug/l]
As 50 5
B 100 10
Ba 50 5
Be 20 5
Bi 10 5
Ca 35000 1000
Cd 20 5
Cr 20 5
Co 25 5
Cu 20 5
Fe 100 10
K 3000 500
Mg 15000 500
Mn 30 5
Mo 100 10
Na 8000 500
Ni 50 5
Pb 25 5
Se 10 5
Sr 100 10
Tl 10 5
V 50 2
Zn 50 5

Didn't find the document you were looking for?

Continue here