Zkušební laboratoř Radlík


Zkušební laboratoř Radlík je součástí společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, Osvědčení o akreditaci číslo L1624. Předmětem akreditace, která byla úspěšně dokončena v lednu roku 2012, jsou vybrané primární metody, odměrné a vážkové, které jsou používány pro kontrolu kvality našich vodných kalibračních roztoků, certifikovaných referenčních materiálů řady ASTASOL®. V roce 2019 došlo k obnovení akreditace a rozšíření jejího rozsahu.

Vodné kalibrační roztoky jsou vyráběny gravimetricky z nejčistších primárních vstupních látek dostupných na tuzemském i zahraničním trhu, a to v souladu s Certifikační zprávou o opakované výrobě certifikovaného referenčního materiálu, vodného kalibračního roztoku ASTASOL®.

Zkušební laboratoř Radlík vznikla v roce 2010 jako kontrolní jednotka zaměřená na ověřování kvality výrobků společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. Výroba některých produktů naší společnosti, disponujících vysokou kvalitou a nemalým potenciálem využití v analytických laboratořích tuzemských i zahraničních, je garantována akreditací dle normy ČSN EN ISO 17034. I přes zavedenou a velmi precizní kontrolu produktů ve Výrobní jednotce naší společnosti bylo, vzhledem k požadavkům našich odběratelů a obecně velké většiny uživatelů certifikovaných referenčních materiálů, nutné oddělit proces kontroly kvality a poskytnout prostor, čas a zkušenosti našich pracovníků pro vznik samostatné, a na výrobě nezávislé, kontrolní jednotky, Zkušební laboratoře Radlík, splňující veškeré požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří.

*Značka ČIA pro akreditovanou laboratoř L1624

 
Copyright © 2012 ANALYTIKA, spol. s r.o. | All Rights Reserved