Servis a kalibrace pipet

Naše firma Vám nabízí servis i kalibraci pipet od firmy ThermoElectron Corporation (dříve Thermo Labsystems).

Pokud zasíláte pipetu k opravě či kalibraci, prosíme, přiložte potvrzení o bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě či kalibraci! Tento formulář "Potvrzení o bezinfekčnosti" naleznete v sekci Ke stažení - > Ostatní.

V případě, že zasíláte pipetu na opravu, tak k pipetě přiložte objednávku na které uveďte závadu, katalogové a sériové (výrobní) číslo pipety. Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list.

V případě, že zasíláte pipetu jen na kalibraci, tak k pipetě přiložte objednávku na které uveďte katalogové a sériové (výrobní) číslo pipety a poznámku, že chcete pouze kalibraci pipety bez servisu. Na kalibraci se záruka nevztahuje !!!

Důležité upozornění

Pokud zasíláte pipetu k opravě (lokálnímu distributorovi nebo přímo do firmy), prosím, přiložte potvrzení o její dekontaminaci. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě! Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list. Na kalibraci se záruka nevztahuje!

Ceník akreditovaných kalibrací pipet a dávkovačů

Platný od 1. února 2015 do odvolání

Druh Cena bez DPH
Jednokanálová pipeta s fixním objemem 610
Jednokanálová pipeta s variabilním objemem 1 180
8 kanálová pipeta 2 800
12 kanálová pipeta 3 650
Dávkovač (lahvový) 1 125
Dávkovač opakovací 1 125

Ceník oprav pipet a dávkovačů

Platný od 1. března 2013 do odvolání

Úkon Cena bez DPH
O-kroužek 280
Půlhodinová sazba kalibrace 300
Hodinová sazba opravy 500

Pipety k opravám a kalibracím přijímáme pouze s dokladem o bezinfekčnosti (dekontaminaci).

Ceny náhradních dílu pro pipety a dávkovače Vám sdělíme na vyžádání.

Péče a údržba Vaší pipety "Finnpipette™"

U pipet "Finnpipette" je údržba v laboratoři snadná díky nářadí, které je dodáváno s pipetou. U každé pipety jsou přiloženy podrobné instrukce, jak pipetu rozebrat. Manuály k rutinní údržbě jsou rovněž přiloženy.

Běžná kontrola:

Na začátku práce s pipetou zkontrolujte, není-li na povrchu pipety prach. Zvýšenou pozornost věnujte především nástavci. Na čištění pipety se doporučuje pouze 70% ethanol.

Dlouhodobá údržba:

Jetliže pipetu používáte každý den, měla by být kontrolována každé 3 měsíce. Servisní kontrola začíná rozebráním pipety.

Návod na čištění pipety:

Autoklávování:

Tabulka nejčastějších problémů a jejich řešení

Chyba Možná příčina Řešení
netěsnost špička není správně nasazena nasaďte ji těsněji
cizí tělísko mezi špičkou a konusem vyčistěte konus a nasaďte novou špičku
cizí tělísko mezi pístem, O-kroužkem a kuželem vyčistěte a promažte O-kroužek a kužel
nedostatečné množství gelu mezi kuželem a O-kroužkem promažte tyto části
je zničen O-kroužek vyjměte O-kroužek
nepřesné dávkování nesprávný postup dávkujte podle návodu
špička je nesprávně nasazena nasaďte ji těsněji
kalibrace se změnila překalibrujte podle návodu
nepřesné dávkování jen určité kapaliny nevhodná kalibrace - vysoce viskózní kapaliny mohou vyžadovat jinou kalibraci nakalibrujte pipetu s jinou látkou