Referenční materiály

Referencni material

Uvedené vodné referenční materiály (RM) jsou určeny k rutinní kalibraci analytických přístrojů pro metody atomové spektrometrie (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS) a některé elektroanalytické metody.

Referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. K přípravě uvedených referenčních materiálů jsou použity kovy nebo sloučeniny o nejvyšší možné čistotě, podvarově destilované minerální kyseliny a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 MΩ.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 μm. Kvalita výchozí primární látky (kov, sloučenina) i výsledného produktu je ověřována primárními intrumentálními metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému referenčnímu materiálu je vydán Identifikační list RM, který je formulován v souladu s ISO Pokynem 31. Detaily týkající se přípravy, charakterizace a návaznosti, homogenity a stability, skladování a použití jsou uvedeny v Příloze k Certifikátu CRM a Identifikačnímu listu RM, která je nedílnou součástí certifikátu.

Roztoky jsou dodávány v obalech z tmavého HDPE nebo skla se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v PE folii.

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Jednoprvkové referenční materiály ASTASOL®

Periodická tabulka prvků
Pro zobrazení jednoprvkových referenčních materiálů klikněte v periodické tabulce na požadovaný prvek
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Anionty
Br- Cl- F- I- NO2- NO3- PO43- SO42-

Kationty
Cr6+ NH4+

Víceprvkové referenční materiály ASTASOL®-MIX

Kód výrobku Matrice (v/v) Analyty
ANM010 5% HNO3 Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
ANM012 10% HNO3 Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn
ANM1004 2% HNO3 Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, Th, U, V, Zn
ANM1006 2% HNO3 Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn
ANM1010 2% HNO3 Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn
ANM1011 5% HNO3 Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Zn