Referenční materiály pro stanovení sacharózy ve vodě

Tento certifikovaný referenční materiál se používá ke kalibraci refraktometrů a k verifikaci a validaci metod využívajících index lomu pro stanovení hodnoty BRIX. Je vyroben v souladu s požadavky Pokynu ISO 34 a je dodáván s certifikátem, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31. Certifikovaný referenční materiál je připraven gravimetricky z vysoce čistých vstupních materiálů (sacharóza, voda), vedle obsahu sacharózy (v % w/w) jsou uvedeny ekvivalentní nominální hodnoty BRIX (%) a refrakčního indexu. Tyto hodnoty jsou čerpány z tabulek vydaných Mezinárodní komisí pro jednotné metody rozboru cukru (ICUMSA).

Objednací číslo Koncentrace roztoku sacharózy ve vodě (%) Objem (ml)
BS00 0.0 15
BS05 5.0 15
BS07 7.0 15
BS10 10.0 15
BS112 11.2 15
BS115 11.5 15
BS12 12.0 15
BS125 12.5 15
BS15 15.0 15
BS20 20.0 15
BS25 25.0 15
BS30 30.0 15
BS35 35.0 15
BS40 40.0 15
BS45 45.0 15
BS50 50.0 15
BS55 55.0 15
BS60 60.0 15

Standardy Brix (stabilizované)

Standardy BRIX společnosti Reagecon jsou ručeny ke kontrole jakéhokoliv typu refraktometru. Všechny standardy jsou připraveny gravimetricky z vysoce čistých vstupních materiálů (sacharóza, voda). Hodnota BRIX je ověřena měřením vysoce přesným, kalibrovaným refraktometrem. Ke kalibraci přístroje jsou použity certifikované referenční materiály BRIX

Objednací číslo Hodnota BRIX (%) Index lomu Objem
BS00S 0.0 1.332986 15 ml
BS00S6 0.0 1.332986 6x 15 ml
BS05S 5.0 1.340264 15 ml
BS05S6 5.0 1.340264 6x 15 ml
BS07S 7.0 1.343253 15 ml
BS07S6 7.0 1.343253 6x 15 ml
BS10S 10.0 1.347824 15 ml
BS10S6 10.0 1.347824 6x 15 ml
BS112S 11.2 1.349682 15 ml
BS112S6 11.2 1.349682 6x 15 ml
BS115S 11.5 1.350149 15 ml
BS115S6 11.5 1.350149 6x 15 ml
BS125S 12.5 1.350930 15 ml
BS125S6 12.5 1.350930 6x 15 ml
BS12S 12.0 1.350930 15 ml
BS12S6 12.0 1.350930 6x 15 ml
BS15S 15.0 1.355679 15 ml
BS15S6 15.0 1.355679 6x 15 ml
BS20S 20.0 1.363842 15 ml
BS20S6 20.0 1.363842 6x 15 ml
BS25S 25.0 1.372328 15 ml
BS25S6 25.0 1.372328 6x 15 ml
BS30S 30.0 1.381149 15 ml
BS30S6 30.0 1.381149 6x 15 ml
BS35S 35.0 1.390322 15 ml
BS35S6 35.0 1.390322 6x 15 ml
BS40S 40.0 1.399860 15 ml
BS40S6 40.0 1.399860 6x 15 ml
BS45S 45.0 1.409777 15 ml
BS45S6 45.0 1.409777 6x 15 ml
BS50S 50.0 1.420087 15 ml
BS50S6 50.0 1.420087 6x 15 ml
BS55S 55.0 1.430800 15 ml
BS55S6 55.0 1.430800 6x 15 ml
BS60S 60.0 1.441928 15 ml
BS60S6 60.0 1.441928 6x 15 ml
BS67S 67.5 1.459290 15 ml
BS67S6 67.5 1.459290 6x 15 ml