Referenční materiály pro měření elektrické vodivosti

Nabídku tvoří široká škála sekundárních referenčních materiálů navázaných na příslušný certifikovaný materiál NIST. Hodnota vodivosti je certifikována při 25 °C s rozšířenou nejistotou 1 %. Teplotní závislost vodivostí je uvedena na štítku každého roztoku. Exspirační lhůta většiny roztoků je 18 měsíců.

Objednací číslo Nominální vodivost při 25 °C (µS/cm) Exspirace (měsíc) Objem (ml)
RCSKC13 1.3 µS/cm 3 250
RCSKC5 5.0 µS/cm 6 500
RCSKC10 10.0 µS/cm 6 500
RCSKC20 20.0 µS/cm 12 500
RCSKC50 50.0 µS/cm 12 500
RCSKC84 84.0 µS/cm 18 500
RCSKC100 100.0 µS/cm 12 500
RCSKCS 147.0 µS/cm 18 500
RCSKC200 200.0 µS/cm 18 500
RCSKC500 500.0 µS/cm 18 500
RCSKC1000 1000.0 µS/cm 18 500
RCSKCL 1413.0 µS/cm 18 500
RCSKC5M 5000.0 µS/cm 18 500
RCSKC10M 10000.0 µS/cm 18 500
RCSKC12880 12880.0 µS/cm 18 500
RCSKC20M 20000.0 µS/cm 18 500
RCSKC50M 50000.0 µS/cm 18 500
RCSKC100M 100000.0 µS/cm 18 500
RCSKC150M 150000.0 µS/cm 18 500
RCSKC200M 200000.0 µS/cm 18 500
RCSKC300M 300000.0 µS/cm 18 500
RCSKC350M 350000.0 µS/cm 18 500
RCSKC450M 450000.0 µS/cm 18 500
RCSKC500M 500000.0 µS/cm 18 500