Referenční materiály pro měření bodu tání

Uvedené referenční látky jsou určeny pro verifikaci a validaci metod stanovujících bod tání či bod tuhnutí, ke kalibraci použitého zařízení a ke vzájemnému porovnávání výsledků získaných jinými metodami termické analýzy zabývajícími se stanovením bodu tání či tuhnutí.

Všechny referenční látky společnosti Reagecon jsou vyrobeny z vysoce čistých vstupních materiálů a dodávají se v rozsahu od bodu tuhnutí Benzofenonu (+47 °C až +49 °C) do bodu tuhnutí Antrachinonu (+283 °C až +286 °C).

Bod tání referenčních látek je určen pomocí diferenční skenovací kalorimetri (DSC), která je jednou z nejrozšířenějších metod termické analýzy. Jedná se o metodu, při níž jsou zkoumány tepelné vlastnosti vzorku vystaveného teplotímu programu. DSC je navázán na Mezinárodní teplotní stupnici 1990 (ITS-90). Verifikace měření je provedena na jiném přesném zařízení stanovujícím bod tání.

Objednací číslo Referenční látka Certifikovaná hodnota (°C) Balení (g)
RMP048 Benzofenon +47 do +49 1
RMP053 p-Nitrotoluen +52 do +54 1
RMP082 Vanilin +81 do +83 1
RMP122 Kyselina benzoová +121 do +123 1
RMP132 Fenacetin +133 do +135 0.5
RMP159 Kyselina salicylová +158 do +160 1
RMP165 Sulfanilamid +164 do +166 1
RMP236 Kofein +235 do +238 1
RMP246 Karbazol +243 do +247 1
RMP284 Antrachinon +283 do +286 1

Sety

Objednací číslo Referenční látky Balení
RMPSET1 Vanilin, Sulfanilamid, Kofein 3x 1 g
RMPSET2 Benzofenon, Kyselina benzoová, Antrachinon 3x 1 g
RMPSET3 Vanilin, Fenacetin, Kofein 3x 1 g