Certifikované referenční materiály pro iontovou chromatografii ASTASOL®-IC

Referencni material pro iontovou chromatografii

Iontově výměnná chromatografie je vhodná pro separaci anorganických iontů, slabých organických kyselin a zásad. Je možné ji využít při separaci léčiv, nukleových kyselin, aminokyselin, iontů přechodných kovových prvků, lanthanoidů a aktinoidů. Naše roztoky jsou vhodné pro stanovení aniontů ve vodách pomocí iontové chromatografie, které je popsané v normě ČSN EN ISO 10304.

K přípravě uvedených certifikovaných referečních materiálů jsou použity kovy nebo sloučeniny o nejvyšší možné čistotě, podvarově destilované minerální kyseliny a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 MΩ.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Roztoky jsou po přípravě filtrovány membránovými filtry o velikosti pórů 0,45µm, které zajišťují dokonalou separaci případných pevných mikročástic a dokonalou ochranu chromatografické kolony před jejím ucpáním. Kvalita výchozí primární látky (kov, sloučenina) i výsledného produktu je ověřována primárními a instrumentálními metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31. Detaily týkající se přípravy, charakterizace a návaznosti, homogenitě a stabilitě, skladování a použití jsou uvedeny v Příloze k Certifikátu CRM a Identifikačnímu listu RM, která je nedílnou součástí certifikátu.

Roztoky jsou dodávány v obalech z tmavého HDPE nebo skla se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii. Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Jednoprvkové certifikované referenční materiály pro iontovou chromatografii ASTASOL®-IC

Periodická tabulka prvků
Pro zobrazení jednoprvkových referenčních materiálů klikněte v periodické tabulce na požadovaný prvek
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Anionty
Br- Cl- F- I- NO2- NO3- PO43- SO42-

Kationty
Cr6+ NH4+

Víceprvkové certifikované referenční materiály pro chromatografii ASTASOL®-IC

Kód výrobku Matrice (v/v) Analyty
AN9100MHIC H2O Br-, Cl-, F-
AN9101MHIC H2O NO3-, PO43-, SO42-
AN9102MHIC H2O Br-, Cl-, F-, NO3-, PO43-, SO42-
AN9103MHIC H2O Ba, Ca, K, Li, Mg, Na, NH4+, Sr
AN9105MNIC 0.1% HNO3 Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, NH4+, Sr
AN9106MHIC H2O Br-, Cl-, F-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-
AN9107MHIC H2O N-(NH4+), N-(NO3-), P-(PO43-), S-(SO42-)

Víceprvkové referenční materiály pro chromatografii ASTASOL®-IC

Kód výrobku Matrice (v/v) Analyty
ANM1001IC H2O Cl-, F-, N-(NO3-), P-(PO43-), S-(SO42-)
ANM1002IC H2O Cl-, F-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-

Referenční materiály pro iontovou chromatografii

Koncentrace 1 000 mg/l

Analyt Matrice Koncentrace (mg/l) Výchozí látka Kód výrobku
Mravenčany
HCOO-
H2O 1 000 ± 10 HCOONH4 OIC001
Octany
CH3COO-
H2O 1 000 ± 5 CH3COONH4 OIC002
Šťavelany
(COO)22-
H2O 1 000 ± 5 (COO)2(NH4)2.H2O OIC003
Vinany
(CHOH)2(COO)22-
H2O 1 000 ± 10 (CHOH)2(COO)2(NH4)2 OIC004
Propionany
CH3CH2COO-
H2O 1 000 ± 10 CH3CH2COONa OIC005
Monoethanolamin
NH2CH2CH2OH
H2O 1 000 ± 10 NH2CH2CH2OH OIC006

Koncentrace 5 000 mg/l

Analyt Matrice Koncentrace (mg/l) Výchozí látka Kód výrobku
Mravenčany
HCOO-
H2O 5 000 ± 50 HCOONH4 OIC551
Octany
CH3COO-
H2O 5 000 ± 25 CH3COONH4 OIC552
Šťavelany
(COO)22-
H2O 5 000 ± 25 (COO)2(NH4)2.H2O OIC553
Vinany
(CHOH)2(COO)22-
H2O 5 000 ± 50 (CHOH)2(COO)2(NH4)2 OIC554
Propionany
CH3CH2COO-
H2O 5 000 ± 50 CH3CH2COONa OIC555
Monoethanolamin
NH2CH2CH2OH
H2O 5 000 ± 50 NH2CH2CH2OH OIC556
Další standardy pro iontovou chromatografii
Objednací číslo Název Koncentrace (µg/ml) Objem(ml)
ICC-014 Octany 1 000 125
ICC-015 Benzoany 1 000 125
ICC-010 Bromičnany 1 000 125
ICC-001 Bromidy 1 000 125
ICC-011 Chlorečnany 1 000 125
ICC-002 Chloridy 1 000 125
ICC-012 Chloritany 1 000 125
ICC-016 Chromany 1 000 125
ICC-017 Citrany 1 000 125
ICC-0003 Fluoridy 1 000 125
ICC-018 Mravenčany 1 000 125
ICC-019 Glykoláty 1 000 125
ICC-020 Jodidy 1 000 125
ICC-021 Mléčnany 1 000 125
ICC-022 Jablečnany 1 000 125
ICC-023 Maleináty 1 000 125
ICC-024 Metansulfonáty 1 000 125
ICC-004 Dusičnany 1 000 125
ICC-0004A Dusík dusičnanový 1 000 125
ICC-025 Nitrolotriaceláty 1 000 125
ICC-0007 Dusitany 1 000 125
ICC-007A Dusík dusitanový 1 000 125
ICC-026 Šťavelny 1 000 125
ICC-013 Chloristany 1 000 125
ICC-005 Fosforečnany 1 000 125
ICC-005A Fosfor fosforečnanový 1 000 125
ICC-027 Ftaláty 1 000 125
ICC-028 Propionany 1 000 125
ICC-029 Jantarany 1 000 125
ICC-006 Sírany 1 000 125
ICC-030 Vinany 1 000 125
ICC-031 Thiokyanáty 1 000 125
ICC-032 Thiosírany 1 000 125
Eluční roztoky (koncentráty) pro iontovou chromatografii
Eluent Koncentrace Objem (ml) Kód výrobku
Koncentrát Na2CO3 0,25M Na2CO3 100 IC-CON 1
Koncentrát NaHCO3 0,25M NaHCO3 100 IC-CON 2
Koncentrát Na2CO3 + NaHCO3 0,125M Na2CO3 + 0,125M NaHCO3 100 IC-CON 3
Koncentrát kyseliny chlorovodíkové 0,25M HCl 100 IC-CON 4
Koncentrát Na2CO3 0,5M Na2CO3 100 IC-CON 5
Koncentrát NaHCO3 0,5M NaHCO3 100 IC-CON 6
Koncentrát Na2CO3 + NaHCO3 0,35M Na2CO3 + 0,10M NaHCO3 100 IC-CON 7
Koncentrát kyseliny dusičné 0,1M HNO3 500 IC-CON 8
Koncentrát kyseliny methansulfonové 1,8M CH3SO3H 500 IC-CON 9
Koncentrát chelatačního roztoku kyseliny dusičné 2M HNO3 500 IC-CON 10