Certifikované referenční materiály pHanal™ (pro měření pH)

Certifikované referenční materiály pHanal™ slouží pro kalibraci přístrojů měřících pH a pro validaci a verifikaci analytických metod stanovujících pH. Certifikované referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. Jsou certifikovány na základě gravimetrické přípravy.

K přípravě uvedených CRM jsou použity výchozí materiály (sloučeniny) o nejvyšší možné čistotě a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 MΩ.cm, filtrovaná přes membánový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Kvalita výsledného produktu je ověřována metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31.

Roztoky jsou dodávány v transpartentních HDPE lahvích se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii.

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Kód výrobku Hodnota pH a nejistota Teplota (°C)
CRMPH1677 1.67 ± 0.01 20
CRMPH3781 3.79 ± 0.01 20
CRMPH4001 4.00 ± 0.01 20
CRMPH6881 6.88 ± 0.01 20
CRMPH7429 7.43 ± 0.01 20
CRMPH9225 9.23 ± 0.01 20
CRMPH10062 10.06 ± 0.01 20

Referenční materiály pHanal™ (pro měření pH)

Uvdené navázané referenční materiály pHanal™ jsou určené k rutinnímu stanovení pH. Jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. Hodnota pH a její nejistota je referenčnímu materiálu přidělena na základě gravimetrické přípravy.

K přípravě referenčních materiálů jsou použity výchozí materiály (sloučeniny) o nejvyšší možné čistotě a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 MΩ.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Kvalita výsledného produktu je ověřována metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému referenčnímu materiálu je vydán Identifikační list RM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31.

Roztoky jsou dodávány v transpartentních HDPE lahvích se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii.

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Kód výrobku Hodnota pH a nejistota Teplota (°C)
PH04 4.00 ± 0.02 20
PH04B 4.00 ± 0.02 20
PH07 7.00 ± 0.02 20
PH07B 7.00 ± 0.02 20
PH09 9.00 ± 0.02 20
PH10 10.00 ± 0.02 20
PH10B 10.00 ± 0.02 20

Certifikované referenční materiály CONDUCTANAL™ (pro měření konduktivity)

Certifikované referenční materiály CONDUCTANAL™ jsou určeny ke kalibraci měřících přístrojů stanovujících elektrickou konduktivitu a k validaci a verifikaci analytických metod měřících elektrickou konduktivitu. Certifikované referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. Jsou certifikovány na základě gravimetrické přípravy.

K přípravě uvedených certifikovaných referenčních materiálů jsou použity vysoce čisté sloučeniny a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 MΩ.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm a nasycená dusíkem. Kvalita výsledného produktu je ověřována metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31.

Roztoky jsou dodávány v transparentních HDPE lahvích se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii.

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Kód výrobku Vodivost (mS/m) Teplota (°C)
CON147 14.7 ± 0.2 25
CON1015 101.5 ± 1.0 25
CON1413 141.3 ± 1.4 25
CON12880 1288.0 ± 7.0 25
CON111300 11130.0 ± 90.0 25