Referenční materiály chemické spotřeby kyslíku (CHSK)

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK, COD) slouží ke zjištění celkového obsahu organických látek ve vodě a její stanovení je jednou ze tří metod používaných pro zjištění skupinových ukazatelů znečištění vod. Firma Reagecon nabízí řadu COD standardů pro ověření správnosti použité metody pro stanovení CHSK, reagencie a indikátory pro stanovení CHSK a dále COD vialky pro stanovení CHSK fotometricky.

Kontrolní standardy pro analýzu CHSK

Objednací číslo Popis Objem (ml)
COD10 CHSK standard 10 mg/l roztok 500
COD20 CHSK standard 20 mg/l roztok 500
COD50 CHSK standard 50 mg/l roztok 500
COD100 CHSK standard 100 mg/l roztok 500
COD200 CHSK standard 200 mg/l roztok 500
COD500 CHSK standard 500 mg/l roztok 500
COD600 CHSK standard 600 mg/l roztok 500
COD1000 CHSK standard 1000 mg/l roztok 500
COD1300 CHSK standard 1300 mg/l roztok 500
COD1500 CHSK standard 1500 mg/l roztok 500
COD2000 CHSK standard 2000 mg/l roztok 500
COD3000 CHSK standard 3000 mg/l roztok 500
COD5000 CHSK standard 5000 mg/l roztok 500
COD6000 CHSK standard 6000 mg/l roztok 500
COD10M CHSK standard 10000 mg/l roztok 500
COD20M CHSK standard 20000 mg/l roztok 500
COD30K CHSK standard 30000 mg/l roztok 1000
COD60MS CHSK standard 60000 mg/l roztok 500

Činidla pro CHSK

Objednací číslo Popis Objem (ml)
AGN01001 Dusičnan stříbrný - roztok 10 g/l 100
AGS1H Roztok síranu stříbrného v kyselině sírové 500
AGS1W Roztok síranu stříbrného v kyselině sírové 2500
CODMS 20% roztok síranu rtuťnatého v 10% kyselině sírové 500
KC2002F Dichroman draselný 0,125N (0,0208M); roztok 1000
PFS1 Indikátor - roztok ferroinu 100
WTR50W Činidlo (dle metody č. 1977) 2500

Vialky

Objednací číslo Popis Množství (ks)
420720 Reagecon COD 0 - 150 mg/l 25
420721 Reagecon COD 0 - 1500 mg/l 25
420722 Reagecon COD 0 - 15 000 mg/l 25