Odborná činnost

Publičkační činnost

11/2019 Závěrečná zpráva UNMZ

PŘÍPADOVÁ STUDIE POSTUPU PŘÍPRAVY MATRICOVÉHO KANDIDÁTSKÉHO RM PŮDA METODOU PŘÍDAVKU("SPIKOVÁNÍ") ORGANICKÝCH ANALYTŮ A VLIV TOHOTO POSTUPU NA KONCENTRACI ANORGANICKÝCH ANALYTŮ V TÉTO MATRICI. OVĚŘENÍ VHODNOSTI POSTUPU PŘÍPRAVY TOUTO METODOU

Mgr. Petr Šmejkal, Ing. Daniela Weisserová, Doc.RNDr. Václav Sychra, CSc.

02/2019 METROLOGIE

VYUŽITÍ ZPŮSOBU PŘÍPRAVY MATRICOVÉHO KANDIDÁTSKÉHO REFERENČNÍHO MATERIÁLU (ODPADNÍ KAL) METODOU PŘÍDAVKU ("SPIKOVÁNÍ") SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ. OVĚŘENÍ VHODNOSTI PŘÍPRAVY RM TÍMTO ZPŮSOBEM.

Ing. Daniela Weisserová, Mgr. Petr Šmejkal, Miroslav Valenta, Doc. RNDr. Václav Sychra CSc.

11/2018 Závěrečná zpráva UNMZ

STUDIE ZPŮSOBU PŘÍPRAVY MATRICOVÉHO KANDIDÁTSKÉHO RM (PŮDY, KALY) METODOU PŘÍDAVKU ("SPIKOVÁNÍ") SLEDOVANÝCH UKAZATELŮ. OVĚŘENÍ VHODNOSTI PŘÍPRAVY RM TÍMTO ZPŮSOBEM.

Mgr. Petr Šmejkal, Miroslav Valenta, Ing. Daniela Weisserová, Doc.RNDr. Václav Sychra, CSc.

02/2016 METROLOGIE

POUŽITÍ PLAMENOVÉ ATOMOVOVÉ SPEKTROMETRIE (AAS, AES) A GRAVIMETRIE PRO KONTROLU KVALITY AZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VODNÝCH JEDNOPRVKOVÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ ASTASOL® PRO ALKALICKÉ KOVY

Artýszková J., Weisserová D., Sychra V.

06/2015 CHEMAGAZÍN - Kontrola a ochrana životního prostředí

POUŽITÍ PLAMENOVÉ ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE (AAS, AES) A GRAVIMETRIE PRO KONTROLU KVALITY A ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VODNÝCH JEDNOPRVKOVÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ ASTASOL® PRO ALKALICKÉ KOVY

Artýszková J., Weisserová D., Sychra V.

12/2013 ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE

COMPLEXOMETRY WITH EDTA AS A QUALITY CONTROL TOOL FOR CERTIFIED SINGLE ELEMENT AQUEOUS STANDARD SOLUTIONS

Vlasák M., Luxemburková Z., Sychra V. et al. Accred Qual Assur (2013) 18:491, doi: 10.1007/s00769-013-1010-y

06/2012 CHEMAGAZÍN - Kontrola a ochrana životního prostředí

POUŽITÍ VYBRANÝCH PRIMÁRNÍCH METOD, ODMĚRNÝCH A VÁŽKOVÝCH, PRO KONTROLU KVALITY A ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VODNÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ ASTASOL®

Vlasák M., Luxemburková Z., Weisserová D., Sychra V.

Účast v odborných a vědeckých programech

Plán standardizace - Program rozvoje metrologie 2015

Rok: 2015

Číslo úkolu: VII/17/15

VYPRACOVÁNÍ A VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD (NA BÁZI JAK PRIMÁRNÍCH, TAK INSTRUMENTÁLNÍCH POSTUPŮ MĚŘENÍ) UMOŽŇUJÍCÍCH POROVNÁNÍ DVOU CERTIFIKOVANÝCH JEDNOPRVKOVÝCH VODNÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ (STEJNÉHO NEBO PODOBNÉHO SLOŽENÍ) S NEJISTOTOU 0.1-0.5% REL. (pokračování úkolu VII/17/14)

Plán standardizace - Program rozvoje metrologie 2014

Rok: 2014

Číslo úkolu: VII/17/14

VYPRACOVÁNÍ A VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD (NA BÁZI JAK PRIMÁRNÍCH, TAK INSTRUMENTÁLNÍCH POSTUPŮ MĚŘENÍ) UMOŽŇUJÍCÍCH POROVNÁNÍ DVOU CERTIFIKOVANÝCH JEDNOPRVKOVÝCH VODNÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ (STEJNÉHO NEBO PODOBNÉHO SLOŽENÍ) S NEJISTOTOU 0.1-0.5% REL.