Pomocná činidla

Uvedená pomocná činidla napomáhají při praktické aplikaci některých kalibračních roztoků v plamenové AAS (FA-AAS) a AAS s elektrotermickou atomizací (ETA-AAS) a významně ovlivňují výsledky měření.

Deionizátory

Ionizační pufry se používají pro potlačení ionizační interference při plamenové AAS. Ionizační pufr se v plameni přednostně ionizuje, zvyšuje tlak volných elektronů a potlačuje tak nežádoucí ionizaci analyzovaného prvku. Jako ionizační pufry se používají sloučeniny Cs, Li nebo K. Vždy musí platit, že použitý ionizační pufr se musí ionizovat snadněji než stanovovaný prvek.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V001 CsCl H2O 25 CsCl 500
V002 KCl H2O 25 KCl 500

Uvolňovací činidla

Nejčastěji používaným uvolňovacím činidlem je lanthan. Vytěsňovací činidlo přednostně reaguje v plameni s interferentem (sírany, fosfáty, atd.) a potlačuje tak vznik nežádoucích termicky stabilních sloučenin analyzovaného prvku s interferující látkou.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V003 LaCl3 2% HCl 25 La2O3 500

Deionizátory + uvolňovací činidla

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V0042 CsCl 2% HCl 10 CsCl 250
La(Cl3) 100 La2O3

Modifikátory matrice pro ET - AAS

Využítí techniky elektrotermické atomizace (ETA AAS) oproti plamenové AAS přináší zvýšení citlivosti stanovení až o několik řádů, je však nutno vyřešit řadu problémů spojených s nespecifickou absorpcí světla způsobenou nerozloženými zbytky matrice vzorku a dalšími fyzikálními jevy.

Pro lepší průběh pyrolýzy se obvykle ke vzorku přidává tzv. modifikátor matrice, tedy sloučenina, která napomáhá oxidaci organických sloučenin, převádí přítomné anorganické soli na těkavější sloučeniny nebo převádí analyzovaný prvek do vhodné formy a tím eliminuje nežádoucí interference při analýze. Volba modifikátoru a jeho koncentrace může významně ovlivnit výsledky stanovení. Při výrobě modifikátorů matrice je kladen velký důraz na kvalitu vstupních surovin, jedná se o kovy, sloučeniny a činidla (voda, kyselina) vysoké čistoty.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V004 Pd 2% HNO3 1 Pd 50
Mg(NO3)2 0,6 Mg(NO3)2.6H2O
V0043 Pd 2% HNO3 3 Pd 50
Mg(NO3)2 2 Mg(NO3)2.6H2O
V005 Pd 5% HNO3 2 Pd 50
V0051 Pd 15% HNO3 10 Pd 25
V006 Mg 0,2% HNO3 2 Mg(NO3)2.6H2O 50
V0061 Mg 0,2% HNO3 10 Mg(NO3)2.6H2O 25
V007 NH4H2PO4 H2O 200 NH4H2PO4 50
V008 Kyselina askorbová H2O 10 Kyselina askorbová 50
V009 Ni(NO3)2.6H2O 1% HNO3 10 Ni(NO3)2.6H2O 50
V0091 Ni(NO3)2.6H2O 1% HNO3 50 Ni(NO3)2.6H2O 25
V010 NH4NO3O 1% HNO3 50 NH4NO3O 50
V0011 Ca(NO3)2.4H2O 1% HNO3 20 Ca(NO3)2.4H2O 25

Borohydrid sodný

Redukční činidlo pro hydridovou techniku AAS.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Hmotnost (g)
SCH01111 NaBH4 - čistý NaBH4 100