ANALYTIKA® spol. s r.o.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. je soukromá česká společnost založená v roce 1991. V současné době je hlavním dodavatelem výrobků pro kontrolu a zajištění jakosti v laboratořích na českém trhu. Převážná část produkce společnosti, především zakázková výroba, však směřuje do zemí Evropské unie a třetích zemí. Společnost má certifikovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. se organizačně člení na Oddělení referenčních materiálů a Obchodní oddělení.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. vychází z naší dlouhodobé strategie upevnit své postavení v oblasti výroby kalibračních standardních roztoků, pufrů, standardů, matricových referenčních materiálů a PT vzorků a další expanze na zahraniční trhy. Tuto strategii chceme naplnit zejména prostřednictvím kvalitní realizace všech našich zakázek při dodržení veškerých legislativních požadavků a s využitím vysoké odbornosti našich pracovníků. ANALYTIKA®, spol. s r.o. klade velký důraz na plnění požadavků a přání zákazníka. Jedná se o nejvyšší prioritu všech našich pracovníků. Chceme našim zákazníkům poskytovat takové produkty a služby, aby výsledky naší práce byly výrazem trvalé kvality a spolehlivosti.

Oddělení referenčních materiálů

Akreditační značka

Oddělení referenčních materiálů zahrnuje výrobní středisko, zkušební laboratoř a část obchodního oddělení, které se zabývá distribucí referenčních materiálů vlastní výroby.

V roce 2015 získalo Oddělení referenčních materiálů jako první v České republice Osvědčení o akreditaci pro výrobce referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 586/2015 (Výrobce referenčních materiálů č. 1684) a vztahuje se na výrobu vodných jednoprvkových a víceprvkových kalibračních roztoků a kalibračních roztoků pro měření pH a elektrické konduktivity.

Získané Osvědčení opravňuje výrobce k výrobě CRM v rozsahu akreditace a vydávání příslušných certifikátů pro referenční materiály.

V roce 2018 došlo k obnovení akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034:2017.

Výrobní středisko

Výrobní středisko vyrábí kalibrační standardní roztoky pro spektroskopii a chromatografii (pod obchodním názvem ASTASOL® a ASTASOL®-CH), pufry, standardy pro měření elektrické konduktivity, chemikálie vysoké čistoty (např. podvarově destilované minerální kyseliny pod obchodním názvem ANALPURE®) a matricové referenční materiály (CRM, QCM).

Zkušební laboratoř

Akreditační značka

Zkušební laboratoř zajišťuje výstupní kontrolu vodných referenčních materiálů (CRM, RM) a vstupní kontrolu výchozích materiálů pro jejich výrobu. Počátkem roku 2012 získala zkušební laboratoř Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, které je v současné době platné pro stanovení nominální hodnoty hmotnostní koncentrace analytu ve vodných jednoprvkových kalibračních roztocích použitím primárních analytických metod vážkových a odměrných, stanovení pH a elektrické konduktivity a metody atomové absorpční a emisní spektrometrie.

Obchodní úsek Oddělení referenčních materiálů

Obchodní úsek Oddělení referenčních materiálů se zabývá distribucí referenčních materiálů (CRM, RM), komunikací se zákazníky a marketingem.

Obchodní oddělení

Obchodní oddělení společnosti se zabývá prodejem referenčních materiálů (CRM, RM) a chemikálií pro laboratorní užití, laboratorního nábytku, laboratorního zařízení a spotřebního materiálu, komunikaci se zákazníky a marketingem.

Jedná se zejména o:

Naši obchodní partneři
  • LGC Standards
  • Reagecon
  • Scharlau
  • Centralchem
  • erlab
  • Millipore
  • Thermo Scientific
  • ielab

Historie společnosti

ANALYTIKA®, spol. s r.o. oslavila 25 let své existence. Jedním z hlavních směrů našeho podnikání je výroba a distribuce referenčních materiálů. Za čtvrt století intenzivní práce a spolupráce s předními evropskými firmami v tomto oboru jsme získali mnoho cenných zkušeností a celou dobu jsme byli součástí veškerého dění a vývoje, kterým tato problematika procházela.

1991 Založení společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Vyroben první jednoprvkový kalibrační roztok pod obchodním názvem ASTASOL™
1993 Výroba a uvedení na trh vysoce čistých kyselin ANALPURE™ společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.
1994 Výroba a distribuce kalibračních roztoků ASTASOL™ schválena Českým metrologickým institutem (ČMI) pod č.j.: ČMI 2/122/GO
Kalibrační roztoky ASTASOL™ jsou dodávány s Osvědčením o jakosti, ve kterém je zdůrazněna přímá návaznost na SI jednotky a další mezinárodní standardy.
1995 Na trh uvedena řada čtyř matricových referenčních materiálů přírodních zemědělských půd (CRM 7001, 7002, 7003, 7004)
Certifikát ČMI č. 102/RM/0011999
Registrace ochranné známky ASTASOL®
2000 Na trh uvedeny kalibrační roztoky pro chromatografii v lahvičkách CERTAN®
První účast na významné mezinárodní akci v zahraničí (veletrh ANALYTICA 2000 v Mnichově, SRN)
2001 ANALYTIKA®, spol. s r.o. je pověřena Českým metrologickým institutem k opakované výrobě certifikovaných referenčních materiálů ASTASOL® CZ9001-9200, č. certifikátu 017/CR/070
2002 Na trh uvedeny kalibrační roztoky pro měření elektrické konduktivity CONDUCTANAL™, tlumivé roztoky pro měření pH pHanal™ a matricové "materiály pro kontrolu jakosti" METRANAL™ (QCM)
2004 Začátek výroby PT vzorků pro poskytovatele okružních testů
2006 ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává certifikát systému managementu ISO 9001
Registrace ochranných známek METRANAL® (QCM) a ANALPURE® (ultračisté minerální kyseliny)
Na trh uveden matricový certifikovaný referenční materiál čistírenského odpadního kalu CZ 7006 (certifikát ČMI č. 0217‑CM‑7006‑06)
2009 Na trh uveden matricový certifikovaný referenční materiál olivového oleje CZ 7007 (certifikát ČMI č. 1014-CM-7007-09)
2012 Zkušební laboratoř společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
2015 Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013
2017 Na trh uvedena sada dvou matricových certifikovaných referenčních materiálů zemědělských půd METRANAL®-CRM AN‑ZP01 a AN‑ZP02.
2018 Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 17034:2017
2020 Na trh uveden matricový referenční materiál odpadního kalu METRANAL®-CRM AN‑OK01.