METRANAL 9

Průmyslová půda, písčito-jílovitá

Balení: 50 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1)3) Nejistota (mg/kg)2)
As 16,2 1,6
Ba 174 14
Be 2,01 0,20
Ca 5 561 450
Cd 1,3 0,1
Co 12,30 0,12
Cr 106 7
Cu 26,0 1,8
Hg 0,08 0,01
Mn 511 45
Mo 1,4 0,1
Ni 40,0 2,5
Pb 33,3 2,9
Sn < 5 -
V 49,9 3,8
Zn 114 5

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)
3) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)