METRANAL 8

Zelená řasa

Balení: 20 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1) Nejistota (mg/kg)2)
As 41 3
Ca 1 380 80
Cd 0,023 0,004
Co 18,0 1,6
Cu 34,0 1,6
Fe 290 20
Hg 0,017 0,010
Mg 1 580 120
Mn 43,0 3,4
Ni 0,8 0,1
Pb 0,21 0,01
Zn 38 3

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)