METRANAL 34

Hlinitá půda, zvýšený obsah rizikových prvků

Balení: 80 g

Složení:

Celkový obsah prvků
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
lučavkou královskou1)
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
za tepla z 2 mol/l HNO3
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
za studena z 2 mol/l HNO3
(mg/kg)2)
Analyty Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3)
As 49,6 ± 3,0 42,4 ± 2,2 27,1 ± 2,9 16,4 ± 1,8
Ba 568 217 - 142
Be 4,17 ± 0,18 2,69 ± 0,21 2,17 ± 0,06 1,84 ± 0,08
Cd 1,52 ± 0,15 1,44 ± 0,07 1,44 ± 0,07 1,36 ± 0,01
Co 20,0 ± 1,3 17,5 ± 0,9 12,5 ± 0,6 9,42 ± 0,38
Cr 82,2 ± 6,3 46,3 ± 3,8 27,3 ± 2,0 14,6 ± 1,1
Cu 183 ± 5 167 ± 1 159 ± 5 137 ± 4
Hg 0,223 ± 0,016 0,21 0,16 0,094 ± 0,014
Mn 869 ± 34 741 ± 36 572 ± 35 527 ± 24
Ni 33,3 ± 1,1 30,4 ± 1,2 21,4 ± 0,9 13,0 ± 0,7
Pb 93,4 ± 3,4 83,1 ± 2,3 82,6 ± 1,9 71,7 ± 2,5
V 126 ± 7 95,1 ± 4,9 48,9 ± 4,3 29,9 ± 2,3
Zn 227 ± 7 198 ± 6 169 ± 8 119 ± 5

1) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)
2) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
3) Pološířka intervalu spolehlivosti (95%)


Analyty Složení materice (% oxidů, suchá hmotnost)
SiO2 64,35
Al2O3 13,10
CaO 2,07
MgO 1,29
Fe2O3 5,82
K2O 2,55
Na2O 0,72
P2O5 0,45
TiO2 1,32
Ztráta po žíhání při 900 °C 7,87