METRANAL 33

Jílovito-hlinitá půda

Balení: 80 g

Složení:

Celkový obsah prvků
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
lučavkou královskou1)
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
za tepla z 2 mol/l HNO3
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
za studena z 2 mol/l HNO3
(mg/kg)2)
Analyty Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3)
As 16,7 11,6 ± 0,7 3,58 1,30 ± 0,19
Ba 495 146 101 93,6
Be 2,18 ± 0,16 1,29 ± 0,13 0,95 ± 0,02 0,69 ± 0,05
Cd 0,32 ± 0,04 0,32 ± 0,03 0,27 ± 0,04 0,23 ± 0,01
Co 11,5 ± 0,7 10,3 ± 0,5 8,31 ± 0,46 5,90 ± 0,25
Cr 79,8 ± 6,7 42,4 ± 3,6 23,8 ± 2,3 9,06 ± 0,67
Cu 29,1 ± 0,8 25,4 ± 0,9 20,6 ± 1,2 15,8 ± 0,3
Hg 0,096 ± 0,014 0,093 0,054 ± 0,008 0,040
Mn 600 ± 37 529 ± 19 476 ± 28 435 ± 19
Ni 31,3 ± 1,5 28,8 ± 1,2 22,2 ± 1,1 11,9 ± 0,6
Pb 33,5 ± 2,4 25,2 ± 1,1 22,7 ± 1,3 19,3 ± 0,4
V 76,2 ± 6,4 52,9 ± 2,7 25,3 ± 2,8 11,4 ± 0,7
Zn 81,0 ± 7,6 69,4 ± 1,8 54,2 ± 2,3 24,4 ± 0,9

1) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)
2) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
3) Pološířka intervalu spolehlivosti (95%)


Analyty Složení materice (% oxidů, suchá hmotnost)
SiO2 68,80
Al2O3 12,30
CaO 1,38
MgO 1,02
Fe2O3 4,15
K2O 2,21
Na2O 0,74
P2O5 0,16
TiO2 0,68
Ztráta po žíhání při 900 °C 8,60