METRANAL 31

Lehká písčitá půda

Balení: 80 g

Složení:

Celkový obsah prvků
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
lučavkou královskou1)
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
za tepla z 2 mol/l HNO3
(mg/kg)2)
Obsah prvků
vyluhovatelných
za studena z 2 mol/l HNO3
(mg/kg)2)
Analyty Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3) Průměr ± nejistota3)
As 12,3 10,4 ± 1,0 5,92 ± 0,67 2,32 ± 0,36
Ba 970 108 76 68
Be 3,32 ± 0,26 1,02 ± 0,10 0,71 ± 0,04 0,52 ± 0,05
Cd 0,32 ± 0,05 0,29 ± 0,04 0,22 ± 0,04 0,18 ± 0,02
Co 9,66 ± 0,61 9,15 ± 0,47 8,44 ± 0,65 5,19 ± 0,21
Cr 89,6 ± 4,2 71,9 ± 5,9 48,5 ± 4,5 23,6 ± 2,1
Cu 30,8 ± 0,9 28,9 ± 0,8 24,10 ± 1,05 18,1 ± 0,5
Hg 0,087 ± 0,006 0,085 0,059 0,052
Mn 540 ± 20 479 ± 18 438 ± 26 357 ± 21
Ni 31,9 ± 1,6 31,8 ± 1,2 18,7 ± 1,2 10,0 ± 0,6
Pb 43,8 ± 3,7 24,1 ± 1,7 23,7 ± 1,4 20,7 ± 1,5
V 58,7 ± 6,3 52,0 ± 3,4 42,7 ± 4,2 21,0 ± 1,5
Zn 120 ± 7 108,0 ± 3,5 97,1 ± 2,9 58 ± 3

1) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)
2) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
3) Pološířka intervalu spolehlivosti (95%)


Analyty Složení materice (% oxidů, suchá hmotnost)
SiO2 65,06
Al2O3 15,41
CaO 1,50
MgO 1,27
Fe2O3 4,73
K2O 3,16
Na2O 2,35
P2O5 0,34
TiO2 0,52
Ztráta po žíhání při 900 °C 5,1