METRANAL 22

Kontaminovaná průmyslová zemina

Balení: 40 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1)3) Nejistota (mg/kg)2)
As 34,0 0,8
Ba 148 4
Be 3,31 0,05
Ca 4 660 135
Cd 0,47 0,01
Co 15,0 0,4
Cu 57,9 0,7
Mn 416 7
Mo 4,50 0,18
Ni 32,0 0,9
Pb 44,3 2,1
Se < 2 -
Sn 4,83 0,29
V 50,1 1,2
Zn 149 4
Sírany (rozpusté ve vodě) 8 568 51
Chloridy (rozpustné ve vodě) 165 2
Fluoridy (rozpustné ve vodě) 3,32 0,05

Analyty Koncentrace (%)1)3) Nejistota (%)2)
Ztráta po žíhání LOI (440 °C) 8,12 0,03
Sušina (40 °C) 98,42 0,05
Sušina (105 °C) 97,34 0,05

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
2) Pološířka intervalu spolehlivosti (95%)
3) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)