METRANAL 20

Odpadní kal

Balení: 40 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1)3) Nejistota (mg/kg)2)
Ag 9,45 0,13
As 18,3 0,5
Be 0,91 0,03
Cd 1,45 0,04
Co 24,2 1,6
Cr 645 14
Cu 348 7
Hg 53,6 1,1
Mn 1 580 110
Mo 4,47 0,51
Ni 48,3 1,1
Pb 221 6
Sn 14,4 0,3
V 49,2 0,3
Zn 937 16
Sírany (rozpustný ve vodě) 11 520 152
Chloridy (rozpustný ve vodě) 2 230 57
Fluoridy (rozpustný ve vodě) 32,2 1,0

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
2) Pološířka intervalu spolehlivosti (95%)
3) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)