METRANAL 18

Rybniční sediment

Balení: 40 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1)3) Nejistota (mg/kg)2)
Ag 2,00 0,14
As 35,0 2,9
Ba 64,9 12,0
Be 1,7 0,1
Ca 57 276 335
Cd 2,2 0,1
Co 11,8 1,0
Cr 48,3 2,5
Cu 98,2 3,1
Mg 0,98 0,05
Mn 375 12
Ni 32,6 3,9
Pb 170 4
Sn 13,7 0,3
V 56,6 7,0
Zn 920 30
Sírany (rozpustné ve vodě) 4 100 88
Chloridy (rozpustné ve vodě) 280 5

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)
3) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)