METRANAL 17

Sada tří vzorků životního prostředí (půda, odpadní kal, polétavý popílek) pro měření rtuti v pevných matricích

Balení: 3 x 15 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1)3) Nejistota (mg/kg)2)
Písčitá půda 0,044 0,002
Odpadní kal 4,68 0,40
Popílek polétavý 1,12 0,03

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 40 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)
3) Celkový obsah prvku