METRANAL 14

Říční sediment RS-01-2

Balení: 60 g

Složení:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1)3) Nejistota (mg/kg)2)
Ag 2,00 0,12
As 27,6 1,5
Ba 221 26
Be 0,63 0,05
Ca 6 325 430
Cd 1,49 0,08
Co 6,00 0,42
Cr 36,6 1,5
Cu 127 4
Hg 8,67 0,26
Mn 400 32
Mo 2,30 0,28
Ni 24,9 0,7
Pb 93,2 2,8
Sb 5,31 0,55
Se 0,94 0,10
Sn 5,30 0,55
V 21,3 1,9
Zn 600 21

1) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)
3) Výluh lučavkou královskou dle ISO 11466 (1995)