METRANAL 1

Říční sediment

Balení: 80 g

Složení:

Analyty Totální rozklad vzorku Extrakce lučavkou královskou1)
Koncentrace (mg/kg)2) Nejistota (mg/kg)3) Koncentrace (mg/kg)2) Nejistota (mg/kg)3)
Ag 3,10 0,38 2,50 0,32
As 29 2 24,1 3,2
Ba 522 104 275 22
Be 2,65 0,80 1,58 0,32
Bi 0,72 0,14 0,69 0,14
Cd 3,10 0,68 2,66 0,54
Co 15,6 1,4 12,5 1,5
Cr 118 12 93 14
Cu 97 10 91,2 8,0
Hg 1,3 0,1 1,19 0,15
Mn 1 370 140 1 330 106
Mo 1,13 0,12 0,97 0,02
Ni 45,0 8,2 35,4 5,0
Pb 93,2 10,0 82,4 16,4
Sb 2,52 0,50 1,73 0,34
Se 1,02 0,20 0,74 0,14
Sn 8,75 1,74 7,37 1,48
V 73,0 10,2 43,2 5,6
Zn 520 68 465 64

1) Podle ISO 11466 (1995)
2) Vztaženo na suchou hmotnost při 105 °C
3) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)