Matricové refereční materiály

Certifikované matricové referenční materiály

Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA® prokázalo kompetenci k výrobě pevných matricových RM/CRM získáním osvědčení o akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků podle normy ČSN EN ISO 17034:2017. Naše společnost tak využila své dlouholeté zkušenosti s výrobou a certifikací matricových referenčních materiálů dodávaných s certifikáty ČMI a výrobou ostatních matricových referenčních materiálů pod názvem METRANAL®.

Přípravou sady dvou materiálů jsme navázali na sadu čtyř referenčních materiálů (CZ7001 - 7004) přírodních zemědělských půd, certifikovaných v roce 1995 a recertifikovaných v letech 2004 až 2005 (prostřednictvím ČMI) na obsahy vyluhovatelných podílů prvků. Na rozdíl od předchozích certifikovaných referenčních materiálů půd bylo cílem certifikovat co největší portfolio obsahu analytů ve výluhu lučavkou královskou (v minulosti byl pro naše CRM půd taktéž používán výluh kyselinou dusičnou) podle normy ISO 11466. Tento výluh je celosvětově využíván pro charakterizaci zemědělských půd a dalších zemin na obsah pedologicky důležitých prvků a některých kontaminantů (těžkých toxických kovů).

Certifikovány byly následující analyty: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V a Zn (v obou půdách), v půdě AN-ZP01 ještě Sn a Tl, a Sb v půdě AN-ZP02. Certifikované hodnoty a jejich nejistoty naleznete na Certifikátu CRM, který je dodáván společně s certifikovaným referenčním materiálem.

Kód výrobku Popis Balení
AN-ZP01 Těžká hlinitá půda 50 g
AN-ZP02 Jílovito-hlinitá půda 50 g

Materiály pro kontrolu jakosti (QCM) METRANAL®

Kód výrobku Popis Balení
METRANAL 1 Říční sediment (kovy) 80 g
METRANAL 8 Zelená řasa (kovy) 20 g
METRANAL 9 Průmyslová půda, písčito-jílovitá (kovy) 50 g
METRANAL 14 Říční sediment RS-01-2 (kovy) 60 g
METRANAL 17 Sada tří vzorků životního prostředí pro AMA-254 (kovy) 3 x 15 g
METRANAL 18 Rybniční sediment (kovy) 40 g
METRANAL 20 Čistírenský kal SS-02 (kovy) 40 g
METRANAL 22 Kontaminovaná průmyslová zemina (kovy) 40 g
METRANAL 31 Lehká písčitá půda (kovy) 80 g
METRANAL 33 Jílovito-hlinitá půda (kovy) 80 g
METRANAL 34 Hlinitá půda (kovy), zvýšený obsah rizikových prvků 80 g