Pipety Finnpipette™ Focus

Již se nevyrábí. V prodeji pouze poslední kusy, více informací v letáku "Výprodej 2015".

Finnpipette Focus se vyrábí jako jednokanálová autoklávovatelná pipeta. Pipeta Finnpipette Focus je vysoce kvalitní a pohodlná pipeta, což je velice důležité pro práci vyžadující přesné dávkování.
Ergonomický tvar pipety Finnpipette Focus redukuje fyzickou námahu. Charakteristickým rysem celé řady Finnpipette Focus je mechanismus, který umožňuje rychle nastavit objem, a to i v případě, že pracujete v rukavicích. Můžete se tedy lépe soustředit na samotnou práci.
Vybírat můžete pipetu s volitelným nebo fixním objemem.

Důležité upozornění!

Pokud zasíláte pipetu k opravě (lokálnímu distributorovi nebo přímo do firmy), prosím, přiložte potvrzení o její dekontaminaci. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě! Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list. Na kalibraci se záruka nevztahuje!

!!! Pozor !!!

Pipetu ukládejte vždy ve svislé poloze na stojan!