Výběr a použití filtrů

Nový systém FLEXTM umožňuje různé kombinace molekulárního a částicového filtru a je vhodný pro následující aplikace:

 

Kapalné látky


Kapalné a pevné látky
 

Pevné látky

Čisté prostory


NF X 15 211, Class 2

Typ 1C Typ 1P1C Typ 1P Typ 1C1P

 

 

1 molekulární filtr

1 částicový filtr

1 molekulární filtr

1 částicový filtr

1 molekulární filtr

1 částicový filtr

     

NF X 15 211, Class 1
Typ 2C 1Typ 1P2C  
 
 
Typ 2C1P

 

 

1 hlavní molekulární filtr

1 záložní molekulární filtr

1 hlavní částicový molekulární filtr

1 hlavní molekulární filtr

1 záložní molekulární filtr

1 hlavní molekulární filtr

1 záložní molekulární filtr

1 hlavní částicový filtr

Použití nástavců

Modely

Počet kolon

1 2 3 4
32
321 SMART&MIDCAP      
39 391 SMART      
48 481 SMART      
39   392 SMART    
48     483 SMART  
63     633 SMART  
71       714 SMART

Typy filtrů

Molekulární filtr (C) (filtr s aktivním uhlím)

Typ filtru Použití
AS organické výpary
BE + kyselé výpary
F formaldehyd
K amoniak

Částicový filtr (P) (HEPA, ULTRA filtr)

Typ filtru Použití
Hepa H14 účinnost 99,995% pro částice > 0,1 µm
ULPA U17 účinnost 99,999995% pro částice > 0,1 µm

Filtry pro starší verze digestoří

Captair® Filtair, Toxicap

Zařízení určená pro práci s malým až středním množstvím chemikálií
 1. Pokud se při Vaší práci v digestoři generují:
  • plyny či výpary
  • prachové částice
  • nedochází k uvolnění kapalných aerosolů
  vyberte si filtr typu VF (viz tabulka)

 2. Pokud se při Vaší práci v digestoři generují:
  • plyny či výpary
  • prachové částice
  • aerosoly
  vyberte si filtr typu MF (viz tabulka)
 3. Po určení filtru typu MF nebo VF je nutné specifikovat o jaké výpary či plyny se jedná :
  • Filtr AS - určený především pro práci s organickými látkami
  • Filtr BE - určený především pro práci s anorganickými látkami
  • Filtr F - určený především pro práci s formaldehydem
  • Filtr K - určený především pro práci s amoniakem
  • Filtr G - určený především pro práci s radioaktivním jódem

 

  Filtr MF Filtr VF
  MF4 MF3 MF2 VF4 VF3 VF2
Filtair 936   2     2  
Filtair 824 1     1    
Filtair 814 1     1    
Filtair 623   1     1  
Filtair XL 9156   2     2  
Filtair XL 8124 1     1    
Filtair XL 8104 1     1    
Midcap 804 1     1    
Midcap 402     1     1

Pozn. k tabulce: uvedená čísla označují počet filtrů, který je nutný objednat k danému typu digestoře CaptairTM

 

druh chemikálie bez prachových částic -
Toxicap C
s prachovými částicemi -
Toxicap NU
především organické výpary Filtr AS Filtr ASP
především kyselinové výpary Filtr BE Filtr BEP
formaldehyd Filtr F Filtr FP
amoniak Filtr K Filtr KP
radioatktivní jód   Filtr GP

 

Výměnný princip:

Bezodtahové digestoře CaptairTM Toxicap mají dva stupně molekulární filtrace: hlavní molekulární filtr a molekulární filtr záložní. Tyto filtry jsou odděleny detekční komorou, která je určena k detekci saturace filtrů.

Jakmile dojde k saturaci hlavního filtru, původní záložní filtr nahradí nasycený hlavní filtr a na pozici záložního filtru se vloží nový filtr. Tento princip umožňuje jednak maximální využití kapacity hlavního filtru (zvýšení retenční kapacity min. o 30%) a též snížení spotřeby filtrů (ekonomické hledisko).

Náhradní filtry Asura®

pro laboratorní bezodtahové digestoře a větrané skříně

Díky dlouholetým zkušenostem na poli výroby filtrů na bázi aktivního uhlí začala společnost Erlab s produkcí náhradních filtrů, které jsou kompatibilní s výrobky mnoha předních světových značek. Díky tomu nyní můžete získat vysoce kvalitní filtry za nízké ceny a tím snížit náklady na údržbu vašeho laboratorního vybavení.

Kompatibilní s:

Aktvní uhlí používané k výrobě filtrů splňuje přísné mezinárodní standardy (ASTM D2862-83, ASTM D2854-83, ASTM D2867-83, ASTM D5742-95) a fitry splňují normy ANFOR NF X 15-211 a BS 7989.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.