Pipety Finnpipette™ F3

Finnpipette F3

Pipeta Finnpipette™ F3 je pipeta s odnímatelnými špičkami. Pracuje na principu nasávání a vytlačování vzduchu. Nastavený objem je zobrazen v okénku na těle pipety.

Každá pipeta je vybavena vyhazovačem špiček, který snižuje nebezpečí kontaminace. Vyrábí se jen v jednokanálové verzi, buď s nastavitelným či fixním objemem. Sterilizovat lze pouze kónus pipety a vyhazovač špiček v autoklávu při teplotě 121°C po dobu 20 minut.

Pipeta Finnpipette™ F3 bude nahrazovat pipetu Finnpipette™ Colour.

Sada obsahuje:

Finnpipette™ F3 - barevně odlišitelné
Katalogové číslo Popis Vhodné špičky
L4640000 FP F3 1 - 10 µl micro 10, 10Flex
L4640010 FP F3 1 - 10 µl univ. 250univ., 300Flex, 200ext.
L4640020 FP F3 2 - 20 µl micro 50
L4640030 FP F3 2 - 20 µl univ. 250univ., 200ext., 300Flex
L4640080 FP F3 5 - 50 µl micro
L4640090 FP F3 5 - 50 µl
L4640040 FP F3 10 - 100 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4640050 FP F3 20 - 200 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4640060 FP F3 100 - 1000 µl 1000, 1000Flex
L4640100 FP F3 0,5 - 5 ml 5 ml
L4640070 FP F3 1 - 10 ml 10 ml, 10 ml Flex ext.
Finnpipette™ F3 - s konstantním objemem
Katalogové číslo Popis Vhodné špičky
L4650000 FP F3 1 µl micro 10, 10Flex
L4650010 FP F3 5 µl micro 10, 10Flex
L4650020 FP F3 10 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4650090 FP F3 20 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4650030 FP F3 25 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4650040 FP F3 50 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4650050 FP F3 100 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4650100 FP F3 200 µl 250univ., 200ext., 300Flex
L4650060 FP F3 250 µl 1000, 1000Flex
L4650070 FP F3 500 µl 1000, 1000Flex
L4650080 FP F3 1000 µl 1000, 1000Flex

Charakteristické rysy pipety Finnpipette™ F3.

Podrobné informace o pipetách Finnpipette™ F3 od výrobce (anglicky).

Důležité upozornění!

Pokud zasíláte pipetu k opravě (lokálnímu distributorovi nebo přímo do firmy), prosím, přiložte potvrzení o její dekontaminaci. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě! Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list. Na kalibraci se záruka nevztahuje!

Cenově výhodná sada pipet pro správné pipetování

Sada F3 Starter-Pack - k.č. L4701290

Sada obsahuje:

!!! Pozor !!!

Pipetu ukládejte vždy ve svislé poloze na stojan!