DOKUMENTACE

Naše výrobky jsou vydávány s dokumentací, která obsahuje veškeré informace nezbytné k jejich správnému použití, která splňuje požadavky příslušných Pokynů ISO a požadavky vyplývající z aktuální legislativy.

Dokumentace výrobku se zpravidla skládá z Certifikátu či Identifikačního listu, přílohy k certifikátu (identifikačnímu listu) a bezpečnostního listu.

CERTIFIKÁT CRM

Certifikát vydávaný pro certifikované referenční materiály (pro ICP, ICP-MS, AAS, AES, IC, IČ spektrometrii, TIC, TOC), pufry, standardy vodivosti a pevné matricové referenční materiály. Certifikát je formulován v souladu s Pokynem ISO 31.

Certifikát mimo jiné obsahuje:DOKUMENTACE RM

IDENTIFIKAČNÍ LIST RM VYROBÉNÉHO V ROZSAHU AKREDITACE

Identifikační list vydávaný pro referenční materiály (pro ICP, ICP-MS, AAS, AES, IC, IČ spektrometrii), pufry, standardy vodivosti a pevné matricové referenční materiály. Identifikační list je formulován v souladu s pokynem ISO 31. Obsahuje charakterizaci výrobku a jeho návaznost na certifikované referenční materiály ASTASOL®.IDENTIFIKAČNÍ LIST RM VYROBENÉHO MIMO ROZSAH AKREDITACE

Identifikační list vydávaný pro nastavovací roztoky, ladící roztoky ICP, ICP-MS a chromatografické standardy. Identifikační list je formulován v souladu s pokynem ISO 31.PŘÍLOHA K CERTIFIKÁTU CRM A IDENTIFIKAČNÍMU LISTU RM

Příloha k Certifikátu CRM a Identifikačnímu listu RM obsahuje informace o přípravě, použití a skladování vodných kalibračních roztoků vyrobených v rozsahu akreditace.

DALŠÍ DOKUMENTACE

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI

Osvědčením o jakosti jsou doprovázeny pomocné roztoky.

PROTOKOL O ANALÝZE

Protokoly o analýze jsou vydávány ke kyselinám a reagenciím.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Pro výrobky klasifikované jako nebezpečné dle platné legislativy je vystaven bezpečnostní list, který je veřejně dostupný ke stažení na našich stránkách a nebo je k dispozici na vyžádání.