Finnpipette™ Dispenser

Dávkovač Finnpipette Dispenser umožňuje spolehlivé dávkování kapalin přímo z velkých reagenčních lahví (lze použít na 3 velikosti závitů A28, S40, A45). Šest dodávaných modelů pokrývá objem v rozmezí od 0,2 ml do 60 ml. Dávkování je rychlé, přesné a reprodukovatelné.

Finnpipette Dispenser je ergonomický, má keramický píst, plně autoklávovatelný (při 121°C), s digitálně nastavitelným objemem.

Finnpipette™ Dispenser
Katalogové číslo Popis výrobku Hodnota (µl) Přesnost Reprodukovatelnost
± µl ± % µl %
L4421120 FP Dispenser
0,2 - 1 ml
1000 6,0 0,6 2,0 0,2
500 6,0 1,2 2,0 0,4
200 6,0 3,0 2,0 1,0
L4421130 FP Dispenser
0,4 - 2 ml
2000 12,0 0,6 4,0 0,2
1000 12,0 1,2 4,0 0,4
400 12,0 3,0 4,0 1,0
L4421140 FP Dispenser
1 - 5 ml
5000 30,0 0,6 10,0 0,2
2500 30,0 1,2 10,0 0,4
1000 30,0 3,0 10,0 1,0
L4421150 FP Dispenser
2 - 10 ml
10000 60,0 0,6 20,0 0,2
5000 60,0 1,2 20,0 0,4
2000 60,0 3,0 20,0 1,0
L4421160 FP Dispenser
5 - 30 ml
30000 180,0 0,6 60,0 0,2
15000 180,0 1,2 60,0 0,4
5000 180,0 3,0 60,0 1,2
L4421170 FP Dispenser
10 - 60 ml
60000 360,0 0,6 120,0 0,2
30000 360,0 1,2 120,0 0,4
10000 360,0 3,0 120,0 1,2

Katalogové číslo Popis výrobku Jednotka
L4421270 Prodloužená sací hadička 0,2 - 10ml 1ks
L4421280 Prodloužená sací hadička 5 - 60ml 1ks
L4421290 Prodloužená vypouštěcí hadička 0,2 - 10ml 1ks
L4421300 Prodloužená vypouštěcí hadička 5 - 60ml 1ks

Charakteristické rysy dávkovače Finnpipette™ Dispenser

Důležité upozornění!

Pokud zasíláte pipetu k opravě (lokálnímu distributorovi nebo přímo do firmy), prosím, přiložte potvrzení o její dekontaminaci. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k opravě! Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list. Na kalibraci se záruka nevztahuje!

!!! Pozor !!!

Pipetu ukládejte vždy ve svislé poloze na stojan!