Další referenční materiály pro chromatografii

Analýzy organických látek činí většinu celkového objemu laboratorních chemických analýz. Naše společnost dlouhodobě zajišťuje dodávky kalibračních roztoků organických látek v příhodných rozpouštědlech a zaměřila se na dodávky nejčastěji používaných souborů analytů a zakázkovou výrobu kalibračních roztoků pro chromatografii.

Abychom mohli nabídnout mnohem širší portfolio referenčních materiálů pro organické analýzy, stala se ANALYTIKA® v roce 2016 distributorem společnosti ULTRA® Scientific na území České republiky a Slovenska. Umožňujeme tak našim zákazníkům vybírat si z více než 5 000 standardů, jejichž kvalita je prověřena 40 lety zkušeností společnosti ULTRA® Scientific s výrobou RM. Pokud si nevyberete ani z této rozsáhlé nabídky, je společnost ULTRA® Scientific schopna nabídnout i výrobu referenčních materiálů, včetně certifikovaných, na zakázku.

Níže naleznete výběr z jednosložkových standardů pesticidů. Tyto a další látky mohou být dodány i v různých kombinacích. ULTRA® Scientific své organické standardy dodává buď v zatavených ampulích nebo na vyžádání ve vialkách CERTAN®.

Společnost ULTRA® Scientific nabízí čisté látky nebo jejich roztoky, jednosložkové i vícesložkové referenční materiály, roztoky dle přání zákazníka, standardy dle norem EPA, UST, ASTM a dalších. Jedná se například o standardy látek jako jsou kyseliny, aniliny, acroclory, bifenyly, polybromované a polychlorované bifenyly, (poly)aromatické uhlovodíky, benzidiny, dioxiny a furany, mastné kyseliny, halogenové uhlovodíky, lipidy, nitrosaminy, anorganické látky a kovy, organokovové látky, pesticidy, fenoly, ftaláty, těkavé látky, BTEXy a rozpouštědla a mnoho dalších.

Vyžádejte si od nás katalog společnosti ULTRA® Scientific, případně poptejte požadované složení standardu u pracovníků našeho obchodního oddělení.

O společnosti ULTRA® Scientific

Logo Ultra Scientific

Od roku 1976 poskytuje společnost ULTRA® Scientific analytické standardy, certifikované referenční materiály, analytické reagencie a další řešení laboratořím po celém světě. ULTRA® Scientific je v mnoha směrech průkopnická společnost, která jako první ve svém oboru získala certifikaci managementu kvality dle normy ISO 9001, představila jako jedna z prvních velmi rozsáhlé portfolio pesticidů a PCB a nadále rozšiřuje svou nabídku. Již tak rozsáhlá katalogová nabídka je navíc doplněna i flexibilní výrobou na zakázku.

V současné době je ULTRA® Scientific držitelem osvědčení o akreditaci výrobce referenčních materiálů dle ISO GUIDE 34. Moderně vybavená testovací laboratoř ULTRA® Scientific je akreditována dle ISO 17025.

Výběr z nabídky standardů pesticidů společnosti ULTRA® Scientific

Objednací číslo Matrice Analyt Koncentrace (µg/ml) Objem (ml) Expirace (měsíce)
PST-3595K1000 Aceton (E)-Pyriminobac-Metyl 1000 1 12
PST-3820K1000 Aceton (Z)-Pyriminobac-Metyl 1000 1 6
PST-4380A1000 Acetonitril 1-Napthylacetamide 1000 1 12
PST-271K1000 Aceton 2,4'-DDT 1000 1 12
PST-1880A1000 Acetonitril Acetochlor 1000 1 12
PST-625K1000 Aceton Alachlor 1000 1 12
PST-071K1000 Aceton Alpha-BHC (Alpha HCH) 1000 1 12
PST-1895K1000 Aceton Amitraz 1000 1 6
PST-1900K1000 Aceton Asana (Esfenvalerate) 1000 1 6
PST-560M1000 Metanol Azinphos Metyl (Guthion) 1000 1 6
PST-2065A1000 Acetonitril Azoconazole 1000 1 12
PST-2075K1000 Aceton Benalaxyl 1000 1 6
PST-2775K1000 Aceton Benfuracarb 1000 1 6
PST-1255A1000 Acetonitril Bentazon 1000 1 6
PST-6195A1000 Acetonitril Benzobicyclon 1000 1 6
PST-3835K1000 Aceton Benzoximate 1000 1 6
PST-3850A1000 Acetonitril Beta-cypermerthrin 1000 1 6
PST-2805K1000 Aceton Bifenox 1000 1 12
PST-2070K1000 Aceton Bitertanol 1000 1 12
PST-1265K1000 Aceton Bromacil 1000 1 12
PST-3370K1000 Aceton Bromobutide 1000 1 12
PST-2105K1000 Aceton Buprofezin (Buprofexin) 1000 1 12
PST-3375K1000 Aceton Cadusafos 1000 1 12
PST-09051000 Aceton Captan 1000 1 12
PST-100A1000 Acetonitril Carbaryl (Sevin) 1000 1 12
PST-990K1000 Aceton Carbophenothion (Trithion) 1000 1 12
PST-6075K1000 Aceton Carfentrazone-Etyl 1000 1 6
PST-111K1000 Aceton cis-Chlordane 1000 1 12
PST-1925A1000 Acetonitril Clethodim 1000 1 6
PST-2875A1000 Acetonitril Clorsulfuron 1000 1 6
PST-3395A1000 Acetonitril Clothianidin 1000 1 12
PST-3905A1000 Acetonitril Cyclosulfamuron 1000 1 6
PST-3405K1000 Aceton Cyflufenamid 1000 1 12
PST-2925A1000 Acetonitril Cymoxanil 1000 1 12
PST-1360K1000 Aceton Cynazine 1000 1 12
PST-1370K1000 Aceton Cypermethrin 1000 1 12
PST-2150K1000 Aceton Cyproconazole 1000 1 12
PST-2155K1000 Aceton Cyprodinil 1000 1 12
PST-260K1000 Aceton DDT-Mix 1000 1 12
PST-073K1000 Aceton Delta-BHC (Delta HCH) 1000 1 12
PST-1385K1000 Aceton Deltamethrin 1000 1 12
PST-2955K1000 Aceton Diclofop Metyl 1000 1 12
PST-391A1000 Acetonitril Dicofol (Kethane) 1000 1 12
PST-2185A1000 Acetonitril Diethofencarb 1000 1 12
PST-2190K1000 Aceton Difenoconazole 1000 1 12
PST-1400A1000 Acetonitril Diflubenzuron 1000 1 12
PST-2170A1000 Acetonitril Dichlobenil 1000 1 12
PST-190K1000 Aceton Dichloran 1000 1 12
PST-3415K1000 Aceton Dimepiperate 1000 1 12
PST-6795A1000 Acetonitril Dimethachlon 1000 1 6
PST-2970A1000 Acetonitril Dimethachlor 1000 1 12
PST-1065A1000 Acetonitril Dimethametrin 1000 1 6
PST-421K1000 Aceton Dimethoate 1000 1 12
PST-2210A1000 Acetonitril Dimethomorph 1000 1 12
PST-3420A1000 Acetonitril Dimetylvinphos 1000 1 12
PST-6900A1000 Acetonitril Dimetylvinphos (Z Type) 1000 1 12
PST-2215K1000 Aceton Diniconazole 1000 1 12
PST-4920A1000 Acetonitril Dinoseb Acetate 1000 1 6
PST-3695A1000 Acetonitril Dinotefuran 1000 1 6
PST-4345A1000 Acetonitril Diphacinone 1000 1 6
PST-1405K1000 Aceton Diphenamid 1000 1 12
PST-460K1000 Aceton Diphenylamine 1000 1 12
PST-1085A1000 Acetonitril Disulfoton-Sulfoxide 1000 1 12
PST-3680K1000 Aceton Dithianon 1000 1 6
PST-3425K1000 Aceton Dithiopyr 1000 1 12
PST-1415A1000 Acetonitril Diuron 1000 1 12
PST-3000K1000 Aceton Edifenphos 1000 1 12
PST-3700M1000 Metanol Emamectin Benzoate 1000 1 6
PST-501K1000 Aceton Endosulfan I 1000 1 12
PST-502K1000 Aceton Endosulfan II 1000 1 12
PST-503K1000 Aceton Endosulfan Sulfate 1000 1 12
PST-510K1000 Aceton Endrin 1000 1 12
PST-520K1000 Aceton Epn 1000 1 12
PST-3430K1000 Aceton Esprocarb 1000 1 12
PST-1185A1000 Acetonitril Ethaboxam 1000 1 6
PST-3015K1000 Aceton Ethalfluralin 1000 1 12
PST-5160A1000 Acetonitril Ethephon 1000 1 6
PST-2240A1000 Acetonitril Ethiofencarb 1000 1 12
PST-530K1000 Aceton Ethion 1000 1 12
PST-1425K1000 Aceton Ethoprop (Ethoprofos) 1000 1 12
PST-2675A1000 Acetonitril Ethoxyquin 1000 1 12
PST-2260A1000 Acetonitril Etofenprox 1000 1 12
PST-2265K1000 Aceton Etoxazol 1000 1 12
PST-1770K1000 Aceton Etridiazole 1000 1 12
PST-2270K1000 Aceton Etrmfos 1000 1 12
PST-2275K1000 Aceton Famoxadone 1000 1 6
PST-1435K1000 Aceton Fenamiphos 1000 1 12
PST-6385A1000 Acetonitril Fenamiphos-Sulfoxide 1000 1 12
PST-1775M1000 Metanol Fenarimol 1000 1 12
PST-2285K1000 Aceton Fenazaquin 1000 1 12
PST-2290K1000 Aceton Fenbuconazole 1000 1 12
PST-3705A1000 Acetoniril Fenbutatin-oxide 1000 1 6
PST-1080K1000 Aceton Fenitrothion 1000 1 12
PST-3435A1000 Acetonitril Fenobucarb 1000 1 12
PST-3440K1000 Aceton Fenothiocarb 1000 1 12
PST-3445K1000 Aceton Fenoxanil 1000 1 12
PST-3030K1000 Aceton Fenoxaprop Etyl 1000 1 12
PST-2310K1000 Aceton Fenpropathrin 1000 1 12
PST-3040A1000 Acetonitril Fenpyroximate 1000 1 12
PST-3920A1000 Acetonitril Fentrazamide 1000 1 6
PST-1445C1000 Cyklohexan Fenvalerate 1000 1 3
PST-3450A1000 Acetonitril Ferimzone 1000 1 12
PST-1950K1000 Aceton Fipronil 1000 1 12
PST-3455A1000 Acetonitril Fluacrypyrim 1000 1 12
PST-3670K1000 Aceton Fluazinam 1000 1 6
PST-3460A1000 Acetonitril Flubendiamide 1000 1 12
PST-6615A1000 Acetonitril Flucetosulfuron 1000 1 6
PST-2335K1000 Aceton Flucythrinate 1000 1 12
PST-2340K1000 Aceton Fludioxonil 1000 1 12
PST-2345K1000 Aceton Flufenoxuron 1000 1 12
PST-3070A1000 Acetonitril Fluchloralin 1000 1 12
PST-3470A1000 Acetonitril Fluopicolide 1000 1 12
PST-2360K1000 Aceton Flusilazole 1000 1 12
PST-2365K1000 Aceton Flutolanil 1000 1 12
PST-2680K1000 Aceton Flutriafol 1000 1 12
PST-3840A1000 Acetonitril Fluxopyroxad 1000 1 12
PST-550K1000 Aceton Folpet 1000 1 12
PST-1090A1000 Acetonitril Fonofos 1000 1 12
PST-6750K1000 Aceton Forchlorfenuron 1000 1 6
PST-3090K1000 Aceton Formothion 1000 1 12
PST-3480K1000 Aceton Fosthiazate 1000 1 12
PST-3095K1000 Aceton Furathiocarb 1000 1 12
PST-630K1000 Aceton Gamma-Bhc (Lindane) 1000 1 12
PST-112M1000 Metanol Gamma-Chlordane 1000 1 12