Chemická odolnost plastů

anorganické kyseliny

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
kyselina boritá dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina chlorovodíková 20% dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina chlorovodíková 25% dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina fluorovodíková 25% dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina dusičná 70% dobrá dobrá dobrá nevyhovující
kyselina chloristá dobrá dobrá dobrá nevyhovující
kyselina fosforečná 1% dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina fosforečná 10% dobrá dobrá dobrá nevyhovující
kyselina sírová 50% dobrá dobrá dobrá dobrá

organické kyseliny

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
anhydrid kyseliny octové dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující
koncentrovaná kyselina mravenčí dobrá dobrá dobrá nevyhovující
kyselina maleinová dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina palmitová dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina salicylová dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina tanninová dobrá dobrá dobrá dobrá
kyselina tanninová 20% dobrá dobrá dobrá nevyhovující

alkoholy

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
allyl alkohol dobrá dobrá dobrá nevyhovující
amyl alkohol dobrá dobrá dobrá nevyhovující
ethanol dobrá dobrá dobrá nevyhovující
ethylen glykol 100% dobrá dobrá dobrá nevyhovující
ethylen glykol 60% dobrá dobrá dobrá dobrá
furfural dobrá dobrá dobrá nevyhovující
glycerin dobrá dobrá dobrá dobrá
isobutanol dobrá dobrá dobrá nevyhovující

aldehydy

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
acetaldehyd dobrá dobrá dobrá nevyhovující
formaldehyd 37% dobrá dobrá dobrá dobrá

amidy

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
dimetylformamid dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující

aminy

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
anilin dobrá dobrá dobrá nevyhovující
pyridin dobrá dobrá dobrá nevyhovující
triethanolamin dobrá dobrá dobrá dobrá

aromatické uhlovodíky

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
benzen vyhovující vyhovující dobrá vyhovující
toluen vyhovující vyhovující dobrá dobrá

zásady

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
hydroxid hlinitý dobrá dobrá dobrá dobrá
koncentrovaný čpavek dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující
hydroxid vápenatý dobrá dobrá vyhovující nevyhovující
hydroxid draselný dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující
hydroxid sodný pevný dobrá dobrá nevyhovující dobrá
hydroxid sodný 10% dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující

estery

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
dibuthylftalát dobrá dobrá dobrá nevyhovující

étery

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
éter dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující
polyalkylen glykol dobrá dobrá dobrá nevyhovující
polyethylen glykol dobrá dobrá dobrá dobrá
polyethylen sulfid dobrá dobrá dobrá nevyhovující
propylen oxid dobrá dobrá dobrá nevyhovující

halogenové uhlovodíky

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
bromchlormethan nevyhovující nevyhovující nevyhovující nevyhovující
2-chlorethanol dobrá dobrá dobrá nevyhovující
chlorbenzen vyhovující vyhovující dobrá nevyhovující
chloroform dobrá vyhovující dobrá nevyhovující
dichlorethan vyhovující vyhovující dobrá nevyhovující

ketony

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
methyl ethyl keton dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující

fenoly

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
fenol dobrá dobrá dobrá nevyhovující

anorganické soli

Sloučenina Špičky (materiál PP) Píst FP Stepper, špičky PDP (materiál HD-PE) Nástavce FP BioControl, Digital ACL, Focus jedno i vícekanálové (materiál PVDP) Nástavce FP vícekanálové - starší typ, FP Colour (materiál PC)
chlorid hlinitý dobrá dobrá dobrá nevyhovující
fluorid hlinitý dobrá dobrá dobrá nevyhovující
uhličitan amonný dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid barnatý dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid vápenatý dobrá dobrá dobrá dobrá
síran vápenatý dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid měďnatý 5% dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid železnatý dobrá dobrá dobrá nevyhovující
dusičnan železitý dobrá dobrá dobrá nevyhovující
síran železitý dobrá dobrá dobrá dobrá
bromid lithný dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid hořečnatý dobrá dobrá dobrá dobrá
dusičnan hořečnatý dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid rtuťnatý dobrá dobrá dobrá nevahovující
dusičnan nikelnatý dobrá dobrá dobrá dobrá
uhličitan draselný dobrá dobrá nevyhovující nevyhovující
chlorid draselný dobrá dobrá nevyhovující dobrá
dusičnan stříbrný dobrá dobrá dobrá dobrá
uhličitan sodný dobrá dobrá dobrá dobrá
fluorid sodný dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid cínatý dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid cíničitý dobrá dobrá dobrá dobrá
chlorid zinečnatý dobrá dobrá dobrá nevyhovující
síran zinečnatý dobrá dobrá dobrá dobrá

Vysvětlivky k materiálům:

PP polypropylen
HD-PE HD-polyethylen
PVDF polyvinyliden fluorid
PC polykarbonát