Certifikované referenční materiály

CRM Astasol

Uvedené vodné certifikované referenční materiály (CRM) jsou určeny k validaci a verifikaci analytických metod jako jsou například atomová spektrometrie (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS) a některé elektroanalytické metody, a ke kalibraci používané přístrojové techniky. Certifikované referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. Jsou certifikovány na základě gravimetrické přípravy a přímo navázány na jednotku SI - kg.

K přípravě uvedených certifikovaných referenčních materiálů jsou použity kovy nebo sloučeniny o nejvyšší možné čisotě, podvarově destilované minerální kyseliny a deionizovaná voda o elektrické rezistivitě ~ 18 MΩ.cm, filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Kvalita výchozí primární látky (kov, sloučenina) i výsledného produktu je ověřována primárními a instrumentálními metodami ve shodě s postupy definovanými v normě ČSN EN ISO/IEC 17025. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31. Detaily týkající se přípravy, charakterizace a návaznosti, mogenitě a stabilitě, skladování a použití jsou uvedeny v Příloze k Certifikátu CRM a Identifikačnímu listu RM, která je nedílnou součástí certifikátu.

Roztoky jsou dodávány v obalech z tmavého HDPE nebo skla se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii.

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Jednoprvkové certifikované referenční materiály ASTASOL®

Periodická tabulka prvků
Pro zobrazení jednoprvkových referenčních materiálů klikněte v periodické tabulce na požadovaný prvek
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Anionty
Br- Cl- F- I- NO2- NO3- PO43- SO42-

Kationty
Cr6+ NH4+

Víceprvkové certifikované referenční materiály ASTASOL®-MIX

Kód výrobku Matrice (v/v) Analyty
AN9081MC 2% HCl K, Li, Na
AN9082MN 2% HNO3 Ba, Ca, Mg, Sr
AN9083MC 1% HCl Ca, K, Mg, Na
AN9084MN 5% HNO3 Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V
AN9085MCN 5% lučavka královská As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn
AN9086MN 10% HNO3 Al, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn
AN9087MC 20% HCl Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru
AN9088MN 5% HNO3 Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Tm, Y, Yb
AN9089MN 5% HNO3 Cd, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, V, Zn
AN9090MN 5% HNO3 Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
AN9091MN 2% HNO3 Ca, K, Mg, Na
AN9092MN 10% HNO3 Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn
AN9093MN 5% HNO3 Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
AN9094MFN 5% HNO3 + 0.2% HF As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
AN9095MFN 5% HNO3 + 0.2% HF Al, Be, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Si, Sr, V, W, Zn, Zr
AN9096MN 5% HNO3 As, Sb, Se, Sn
AN9097MN 1% HNO3 Ca, K, Mg, Na, P, S
AN9098MN 5% HNO3 As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn
AN9099MN 5% HNO3 Ag, Hg
AN9104MN 5% HNO3 Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Te, Tl, U, V, Zn
AN9108MN 5% HNO3 Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl
AN9109MN 2% HNO3 Cr, Ni
AN9110MN 5% HNO3 + stopy HF Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, V, Zn
AN9111MC 2% HCl As, K, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, P, S, Sc
AN9112MN 5% HNO3 Ca, K, Mg, Na
AN9113MN 5% HNO3 Ca, Fe, K, Mg, Na
AN9114MN 10% HNO3 Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn
AN9115MN 5% HNO3 Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb
AN9116MFN 2% HNO3 + 0.5% HF Mo, Sn, Sb, Ti
AN9117MN 5% HNO3 Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
AN9118MN 1% HNO3 Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn
AN9119MN 5% HNO3 As, Be, Cd, Ni, Pb, Se, Tl
AN9120MC 10% HCl Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru
AN9121MC 10% HCl Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru
AN9122MN 5% HNO3 As, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V
AN9123MN 5% HNO3 As, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V
AN9124MN 5% HNO3 As, Cd, Hg, Pb
AN9125MN 5% HNO3 Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Th, Tl, U, V, Zn
AN9126MN 5% HNO3 Al, Ca, Fe, Mg, Na