Bezpečnostní standardy

Standard AFNOR NF X 15-211 : 2009

Třídy stanovené normou

Třída 1 Třída 2
Digestoře s bezpečnostní rezervou Digestoře bez bezpečnostní rezervy
Jedna hlavní filtrační úroveň
a jedna bezpečnostní filtrační úroveň
Jedna filtrační úroveň

Klasifikace podle typu filtrace

  Označení podle standardu
NF X 15 211:2009
Označení výrobků erlab®

Filtrace částic*

Typ P Typ P
Filtrace par** Typ V Typ C
Filtrace částic a par** Typ PV Typ PC

* Dle normy NF EN 1822-1 musí být částicový filtr minimálně třídy H14.
** Filtry pro zachycení par musí úspěšně projít dvěma testy, které se provádí za pomoci cyklohexanu a isopropanolu. Testy pro zachycení výparů kyselin se provádí kyselinou chlorovodíkovou.