AN-ZP02

Hlinito-jílovitá půda

Balení: 50 g

Složení:

Certifikované hodnoty a jejich nejistoty:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1) Nejistota (mg/kg)2) Analyty Koncentrace (mg/kg)1) Nejistota (mg/kg)2)
As 16,0 1,0 Mo 0,75 0,07
Ba 158 7 Ni 9,75 0,57
Be 0,64 0,05 Pb 205 8
Cd 1,63 0,11 Sb 8,03 0,54
Co 27,2 1,1 Sn (4,65)3) -
Cr 68,1 2,3 Sr 31,6 1,5
Cu 22,0 1,2 Tl N.M. -
Hg-total 0,136 0,010 V 138 3
Hg-výluh (0,149)3) - Zn 173 7
Mn 1 802 70

1) Vztaženo na sušinu při 105 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)
3) Indikativní hodnoty

Složení matrice CRM AN-ZP02

Analyt Složení matrice
(% oxidů, suchá hmotnost)
Analyt Složení matrice
(% oxidů, suchá hmotnost)
SiO2 60,30 K2O 0,99
Al2O3 12,92 Na2O 2,89
CaO 2,07 P2O5 0,212
MgO 1,62 TiO2 1,56
MnO 0,263 Celkový dusík 0,17
Li2O 0,006 H2O (105 °C) 2,61
Fe2O3 8,33 Ztráta žíháním (900 °C) 6,67