AN-ZP01

Těžká hlinitá půda

Balení: 50 g

Složení:

Certifikované hodnoty a jejich nejistoty:

Analyty Koncentrace (mg/kg)1) Nejistota (mg/kg)2) Analyty Koncentrace (mg/kg)1) Nejistota (mg/kg)2)
As 16,6 0,9 Mo 0,49 0,08
Ba 185 7 Ni 38,3 1,9
Be 2,31 0,08 Pb 33,6 1,4
Cd 0,43 0,04 Sb (0,75)3) -
Co 18,0 0,9 Sn 3,00 0,38
Cr 46,2 2,5 Sr 76,8 4,1
Cu 29,2 1,4 Tl 0,73 0,14
Hg-total 0,082 0,010 V 53,3 2,4
Hg-výluh (0,085)3) - Zn 125 5
Mn 649 27

1) Vztaženo na sušinu při 105 °C
2) Rozšířená kombinovaná nejistota (k=2)
3) Indikativní hodnoty

Složení matrice CRM AN-ZP01

Analyt Složení matrice
(% oxidů, suchá hmotnost)
Analyt Složení matrice
(% oxidů, suchá hmotnost)
SiO2 62,10 K2O 2,21
Al2O3 12,69 Na2O 0,56
CaO 1,61 P2O5 0,230
MgO 1,20 TiO2 0,77
MnO 0,085 Celkový dusík 0,25
Li2O 0,008 H2O (105 °C) 4,99
Fe2O3 5,25 Ztráta žíháním (900 °C) 8,82