Zkušební laboratoř Radlík


Zkušební laboratoř Radlík je součástí společnosti Analytika®, spol. s r.o. akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Osvědčení o akreditaci číslo L1624. Předmětem akreditace, která byla úspěšně dokončena v lednu roku 2012, jsou vybrané primární metody, odměrné a vážkové, které jsou používány pro kontrolu kvality našich vodných kalibračních roztoků, certifikovaných referenčních materiálů řady Astasol®.

Vodné kalibrační roztoky jsou vyráběny gravimetricky z nejčistších primárních vstupních látek dostupných na tuzemském i zahraničním trhu, a to v souladu s Certifikační zprávou o opakované výrobě certifikovaného referenčního materiálu, vodného kalibračního roztoku Astasol®. Každý kalibrační roztok je dodáván s Certifikátem číslo 1014-CM-09001-10 vydaným Certifikačním orgánem pro referenční materiály Českého metrologického institutu a s Identifikačním listem, který specifikuje analyt, nominální hodnotu hmotnostní koncentrace daného analytu s rozšířenou kombinovanou nejistotu, šarži a expiraci uvedeného roztoku. Identifikační list je nedílnou součástí certifikátu a každého vodného kalibračního roztoku úrovně certifikovaného referenčního materiálu.

Zkušební laboratoř Radlík vznikla v roce 2010 jako kontrolní jednotka zaměřená na ověřování kvality výrobků společnosti Analytika®, spol. s r.o. Výroba některých produktů naší společnosti, disponujících vysokou kvalitou a nemalým potenciálem využití v analytických laboratořích tuzemských i zahraničních, je garantována ČMI, který zajišťuje služby v oblasti metrologie. I přes zavedenou a velmi precizní kontrolu produktů ve Výrobní jednotce naší společnosti bylo, vzhledem k požadavkům našich odběratelů a obecně velké většiny uživatelů certifikovaných referenčních materiálů, nutné oddělit proces kontroly kvality a poskytnout prostor, čas a zkušenosti našich pracovníků pro vznik samostatné, a na výrobě nezávislé, kontrolní jednotky, Zkušební laboratoře Radlík, splňující veškeré požadavky na způsobilost zkušebních laboratoří.

*Značka ČIA pro akreditovanou laboratoř L1624

 
Copyright © 2012 ANALYTIKA, spol. s r.o. | All Rights Reserved